พืชศึกษา

ชื่อพื้นเมือง                 น้ำนมราชสีห์

ชื่อวิทยาศาสตร์           Euphorbia   hirta   L.

ชื่อวงศ์                         EUPHORBIACEAE

ชื่อสามัญ                     Garden  spurge

ประโยชน์                    ราก แก้อาการไอ หมดสติ ลดไข้ รักษาโรคบิดมีตัว  ลำต้น  ใช้ป้องการ

กำจัดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส  ซึ่งทำให้เกิดโรคกับพืช  ดอก ผล  ทำยาดองเหล้า  รักษาโรคเกี่ยวกับลำไส้  ถ่ายพยาธิ  ทั้งต้นชงดื่ม ขับปัสสาวะ แก้ปัสสาวะแดงหรือขุ่นข้น ต้นสด ต้มน้ำดื่ม เพิ่มน้ำนม และฟอกน้ำนมให้สะอาด ระงับอาการชัก แก้ไอ แก้หืด หรือผสม น้ำตาลอ้อย รักษาบิดมูกเลือด
Comments