หน้าแรก


ข่าวสาร/กิจกรรม

  • ค่าใช้จ่ายของนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น     ห้องเรียนที่ 1-12                    จำนวน      2,400  บาท    ห้องเรียนที่  13  (ภาษาจีน)     จำนวน      2,900  บาท    ห้องเรียนพิเศษ                      จำนวน    13,100  บาทชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    ห้องเรียนที่ 1- 10                   จำนวน      2,900  บาท    ห้องเรียนที่  11                      จำนวน      3,400  บาท    ห้องเรียนพิเศษ                      จำนวน    16,600  บาท   
    ส่ง 3 ก.ค. 2558 02:19 โดย ครู อุบลรัตน์ มาลัยแดง
  • ทุนการศึกษา สมาชิกสหกรณ์ท่านใดมีบุตรที่กำลังศึกษาช่วงชั้นปีสุดท้ายประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาสะสมบุตร ติดต่อขอรับแบบฟอร์มและยื่นเอกสารภายในวันที่ 30 สิงหาคม  2558 
    ส่ง 3 ก.ค. 2558 01:00 โดย ครู อุบลรัตน์ มาลัยแดง
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฎิทิน