หน้าแรก


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดอบรมการใช้โปรแกรมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ (GSP)

    นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สนใจสามารถลงชื่อเข้ารับการอบรมได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ด่วน รับจำนวนจำกัด!!

.........................................................................................................................................................................................

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขอเชิญนักเรียนที่สนใจกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
ในวันที่ 10 - 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. การแข่งขัน A-Math  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย 
2. การแข่งขัน ซูดูกุ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย
3. การแข่งขัน คิดเลขเร็ว  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย
4. การแข่งขัน อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย

รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน

ตั้งแต่วันนี้ - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวสาร/กิจกรรม
หน้าเว็บย่อย (1): ข่าวประชาสัมพันธ์