หน้าแรก

โรงเรียนธัญรัตน์ขอแสดงความยินดีกับครูดีศรีธัญรัตน์ การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูผู้ช่วย
  วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนธัญรัตน์   

การอบรมสัมมนาการส่งเสริมภาพในการปฏิบัติงาน  
วันที่ 13-14 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก