การแข่งขันด้านทัศนศิลป์

โพสต์8 พ.ย. 2559 18:52โดยบุญเลิศ อละสัตย์   [ อัปเดต 12 พ.ย. 2559 08:49 ]
   

การแข่งขันทางด้านทัศนศิลป์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี กลุ่มที่ 2 
ระหว่าง วันที่ 12-13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนธัญรัตน์


                       สถานที่แข่งขัน
                       เกณฑ์การแข่งขัน
                       ผู้ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
                              การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
                              การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
                              การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
                              การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
                              การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
                              การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
                              การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
                              การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
                              การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
                              การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
                              การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
                              การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
                              การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
                               
                  


                              ภาพกิจกรรมการแข่งขัน
                              
                               ผลการแข่งขัน
                               การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
                                                    การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
                                  การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
                                     การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
                                                      การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3                                       
                                         การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
                                          การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3


                                          
                                          การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6                                          การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3                                          การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3                                          การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6                                          การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3                                          การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

                                          Comments