คลิกชม  ภาพกิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2561

  6-9 พฤษภาคม 2559
  การเข้าค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  
  ณ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา    
  คลิกชมภาพ
  12 พฤษภาคม 2559
  การปฐมนิเทศนักเรียนใหม่  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4    

  คลิกชมภาพ

  13 พฤษภาคม 2559
 
 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมรับชมวีดิทัศน์
  การถ่ายทอดสดรายการ “นายกฯ พบเพื่อนครู” 


  คลิกชมภาพ
  24 พฤษภาคม 2559
  
นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมด้วยช่วยเหลือพัฒนาชุมชน 
  ณ ชลประทานบานหนองโดน
  
  คลิกชมภาพ
  29 พฤษภาคม 2559
  คณะครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียน  

  
คลิกชมภาพ
  
  8 มิถุนายน 2559
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559


  
คลิกชมภาพ
  8 มิถุนายน 2559 
  รับการประเมินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


  
คลิกชมภาพ 
  10 มิถุนายน 2559
  ยินดีต้อนรับประธานสภานักเรียนคนใหม่


  
คลิกชมภาพ
  14 มิถุนายน 2559
  กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต  
 

 
คลิกชมภาพ
  16 มิถุนายน 2559
  
ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไม่พนันบอลยูโร 


  
คลิกชมภาพ
  17 มิถุนายน 2559
  
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2559  


  
คลิกชมภาพ

  23 มิถุนายน 2559
 
 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุดปัจจุบัน  

  
คลิกชมภาพ
  24 มิถุนายน 2559
  
เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด  

  
คลิกชมภาพ
   
  1 กรกฎาคม 2559
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม  


  
คลิกชมภาพ
  15 กรกฎาคม 2559
  พิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์  


  
คลิกชมภาพ
  15 กรกฎาคม 2559
  ถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา  


  
คลิกชมภาพ
  15 กรกฎาคม 2559
  อบรมการใช้โปรแกรม Care for all  


  
คลิกชมภาพ
  18 กรกฎาคม 2559
  แห่เทียนพรรษา ณ อำเภอลำปลายมาศ  

  
คลิกชมภาพ
  22 กรกฎาคม 2559
  อบรมกฎระเบียบจราจร โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา


  
คลิกชมภาพ 
 
  3 สิงหาคม 2559
  กิจกรรมวันพระ ประจำสัปดาห์ที่บริเวณหอพระ


  คลิกชมภาพ
  4 สิงหาคม 2559
  เดินขบวนรณรงค์การออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

  คลิกชมภาพ 
  11 สิงหาคม 2559
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 


  คลิกชมภาพ
  11 สิงหาคม 2559
  กิจกรรมวิทยภาษาสู่อาเซียน  


  คลิกชมภาพ 
  15 สิงหาคม 2559
  กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ สวนหย่อมหน้าอาคารวิทยาศาสตร์


  คลิกชมภาพ 
  17 สิงหาคม 2559
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยุวกาชาด ผ่านการเข้าค่ายอบรม
  นครชัยบุรีรินทร์ 

  คลิกชมภาพ 
 
  6 กันยายน  2559
  ประเมินความยั่งยืนต้นแบบโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพ
  มาตรฐานสากล และ การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
  การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  คลิกชมภาพ 
  2-4 พฤศจิกายน 2559
  กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
  ประจำปีการศึกษา 2559


  คลิกชมภาพ 
  5 พฤศจิกายน 2559
  การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

 
คลิกชมภาพ
  22 พฤศจิกายน 2559
  กิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 


  
คลิกชมภาพ
  กิจกรรมอ่อนน้อม พร้อมเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ม.6  คลิกชมภาพ

https://sites.google.com/a/thantong.ac.th/preview-school/phumi-thasn-rongreiyn