การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

ม. ต้น
    

        
 

การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนธารทองพิทยาคม

ม. ปลาย
    

    
http://gg.gg/thantongpit