Family history

ঠাকুর পরিবারের ১২ প্রজন্মের ইতিহাস 

Kotalipara Vaidik Bangshabali (কোটালীপাড়া বৈদিক বংশাবলী)

12 Generations Family History  

Kotalipara Vaidika Family

Krsihnajiban
Krsihnajiban's Successor
Keshab Panchanan
Keshab Panchanan's Successor
Gangadhar
Gangadhar's Successor
Rukminikanta
Rukminikanta's Successor
Ramlochan
Kotalipara, Harinahati
Biswanath
Biswanath's Successor
Parbaticharan
Generation 8
Parbaticharan's children
Taraprasnna  · Aswinikumar  · Jadabchandra
Banamali  · Harendranath  · Hariprasad
Generation 9
Aswinikumar's children
Amulyachandra  · Shanti Devi  · Narayanchandra
Smritikana (Labanya)  · Usha Devi
Jadabchandra's children
Surendranath  · Satyendranath  · Sachindranath
Birendranath  · Chaya
Banamali's children
Keshab  · Pritikana  · Manindra
Ratneswar  · Bela  · Ranendra  · Rathindra
Harendranath's children
Asha  · Rabindranath  · Manoj
Nityananda  · Chabi Devi
Hariprasad's children
Bibhabati  · Kanailal  · Panchanan
Bina Devi  · Sidhir  · Adhir
Generation 10
Telepara Lane, Kolkata
Bidhanpally, Madhyamgram
Amulyachandra's children
Ajit  · Amal  · Arun  · Dipali
Sabita  · Namita
Shanti Devi's children
Hiranmoy  · Pranab
Narayanchandra's children
Maya  · Ashis  · Asit  · Chaya
Surendranath's children
Rathindeb  · Mukuldeb
Sarbani  · Indrani  · Banani
Satyendranath's children
Soumendra Nath  · Sailendra Nath  · Subir
Sabita  · Sandip
Sachindranath's children
Swapan  · Samiran  · Tapan
Tarun  · Tapas  · Subir
Birendranath's children
Sukhen  · Subrata  · Saswati
Chaya's children
Sudip  · Soma
Pritikana's children
Atanu  · Amitabha  · Apurba
Manindranath's children
Sutapa
Ratneswar's children
Amit
Bela's children
Indranil  · Shamita
Asha's children
Indrani  · Udayshankar  · Bonani  · Umashankar
Kalyani  · Irani  · Ishani  · Shrabani
Rabindranath's children
Jayanta  · Bhaskar
Bibhabati's children
Usha ·Shyamal ·Gita ·Sabita ·Namita
Kabita ·Bhombal ·Purnendu
Hansi ·Sampurnendu ·Tapasi
Sudhir's children
Sanchita  · Samarpita
Generation 11
Madhyamgram
Ajit's Children
Ajay  · Ashesh  · Anmesh
Generation 12
Madhyamgram
Ajay's Children
Baby's Name?