หน้าแรก

ขอต้อนรับสู่สารานุกรมสิ่งทอและแฟชั่น ที่ท่านจะเข้าถึงองค์ความรู้และร่วมปรับปรุง เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นของไทย