Đăng ký

TetCon chào đón sự tham gia của tất cả những ai quan tâm đến an toàn thông tin, từ những nhà quản lý, hoạch định chính sách an toàn thông tin, những chuyên viên phát triển phần mềm cho đến những học giả nghiên cứu an toàn thông tin cũng như học sinh - sinh viên yêu thích lĩnh vực này.

Ban tổ chức dự kiến TetCon 2012 sẽ thu hút 200-300 khách đăng ký tham dự. Để thuận tiện cho ban tổ chức, vui lòng đăng ký trước theo mẫu dưới đây. Giá vé dự kiến như sau:
  • Đăng ký trước ngày 17/12/2011: 200.000 đồng/người.
  • Đăng ký trước ngày 31/12/2011: 300.000 đồng/người.
  • Đăng ký trong ngày hội thảo: 500.000 đồng/người. 
Chúng tôi nhận thanh toán thanh toán bằng tiền mặt khi bạn đến dự hội thảo. Tất cả loại vé đều giảm 50% nếu có thẻ sinh viên còn hiệu lực.

Đăng ký tham dự hội thảo Tết 2012


Comments