EDUCACIÓ DE LA VEU: COR, CANT i TEATRE MUSICAL


A l'Escola de Música de l'Escola Pia de Terrassa creiem que la veu és l'instrument més bonic de tots. Cantar junts ens fa compartir emocions i moments que no oblidem mai. 

Pensem també que una formació musical completa ha de donar a l'educació de la veu la màxima importància, i per tal que tothom tingui oportunitat de participar, l'escola de música disposa de diferents opcions:

 Activitat Adreçat a Horari
 Cor de cicle mitjà 3r i 4t de primària
 Recomanable per a tothom
 Dimecres de 14:00 a 15:00
 Cor de cicle superior 5è i 6è de primària
 Recomanable per a tothom
 Dimecres de 13:00 a 14:00
 Aula de cant ESO, batxillerat i adults
 Pot ser a partir de 5è en alguns casos
 Adreçat a persones que volen desenvolupar
 la seva veu i tècnica vocal
 Classes individuals de 45'
 Horari a convenir
 Repertori de teatre musical ESO, batxillerat i adults
 Adreçat a persones interessades pel món del 
 teatre i els musicals
 Divendres a la tarda

CORALS A PRIMÀRIA


El projecte de l'Escola de Música vol que tots els alumnes tinguin l'oportunitat de poder educar la seva veu des de bon començament: ja des de les primeres classes de sensibilització, la cançó n'és una de les parts més importants, així com també a les classes de llenguatge musical d'iniciació (1r i 2n de primària).

A partir de 3r de primària, el nivell de formació que exigeix una bona educació musical ens porta a especialitzar les classes, centrant les sessions de llenguatge en la lectura i el ritme musical i treballant la part vocal a les agrupacions corals (cor de cicle mitjà i cor de cicle superior).

AULA DE CANT

Adreçada als joves i adults que tinguin interès en aprofundir la seva educació vocal de forma personalitzada, l'aula de cant contempla el treball conjunt de dos especialistes en el treball de la veu: la professora de cant, que és qui educa i dirigeix el seu progrés, i el treball amb la pianista repertorista, que complementa el treball tècnic amb altres aspectes musicals.

Totes les sessions de l'aula de cant són individuals. Els alumnes de cant participen després de forma integrada als projectes musicals de l'Escola de Música.REPERTORI DE TEATRE MUSICAL

Aquesta activitat està adreçada als joves que es senten atrets pel teatre i els musicals. És una activitat independent de l'aula de cant, tot i que és el seu complement ideal. 

Durant les sessions es treballa en grup (és com una roda de cançons) i els alumnes preparen peces de repertori de musicals incidint, a més de la música i el cant, en la part d'expressió corporal i gestualitat, tot en funció del personatge. 

Es tracta d'una activitat intensa que pot ajudar a desenvolupar la personalitat artística i que pot ser tot una experiència!