หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ supattra-sciences


ชื่อ  นางสาวสุพัตรา  นามสกุล  ชัยธีรธรรม   

สัญชาติ  ไทย    เชื้อชาติ  ไทย    ศาสนา   พุทธ

 

เกิดวันที่  24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2535     กรุ๊ปเลือด บี


ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบันตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย


สถานที่ทำงาน โรงเรียนเทพลีลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งอยู่   เลขที่ ๒๘๑ ถนน รามคำแหง  แขวง หัวหมาก  เขต บางกะปิ 

            โทรศัพท์   0 - 2318 - 0625 , 0 – 2318 - 0666

            โทรสาร    0 - 2314 - 1729