Dokumentation‎ > ‎SMS‎ > ‎Skicka SMS‎ > ‎Massutskick‎ > ‎Sändlistor‎ > ‎

Avanmälan

Det kan finnas många skäl till att man vill att mottagare ska kunna avanmäla sig från vidare utskick.

Det kan handla om att tekniker som har jour enkelt ska kunna koppla sig i och ur en grupp som notifieras vid larm. Eller vikarier som inte vill få erbjudanden om lediga pass när de är bortresta.

När man skickar ut reklam och erbjudanden reglerar marknadsföringslagen hur man får gå till väga.
För det första måste man antingen ha ett befintligt kundförhållande med mottagaren, eller så ska de specifikt ha samtyckt till att få marknadsföring via email eller SMS.
Vidare ska det finnas ett enkelt och kostnadsfritt sätt att avanmäla sig.

Självklart har vi en enkel lösning på detta!

Grunden är att du använder dig av Sändlistor när du gör dina utskick.
Dina mottagare sparar du som Medlemmar i din lista, och när de har avanmält sig så byter de status till Avanmäld, så du enkelt kan skilja dem åt. Du får också ett mail om att någon har avanmält sig.

Utskick med Email

När du gör emailutskick via din sändlista så läggs det automatiskt till en rad högst upp i mailet, där mottagaren kan klicka på "Avanmäl". Det finns även en länk "Prenumerera" om de skulle vilja gå med igen i din lista. När de gör avanmälan kan de också skicka med ett meddelande till dig om de vill.

Utskick med SMS 

Vanlig sändlista

Se till att inställningen för avsändare står på "SMS-svar", mottagarna kommer då att enkelt kunna svara "STOPP" på ditt SMS, så blir de automatiskt markerade som avanmälda. De kan sedan påanmäla sig igen genom att svara START på samma meddelande.
Se också till att "Sidfot för avanmälan" är ibockad. Då lägger vi automatiskt till texten "Svara STOPP för att lämna gruppen" sist i ditt meddelande, så att mottagaren vet hur avanmälan går till. De får också ett svar tillbaka via SMS med en bekräftelse om att de blivit avanmälda.
Både sidhuvud och sidfot räknas med i det antal tecken som du skickar iväg, ett SMS kan ha 160 tecken, blir det mer än så delar vi upp det i flera SMS med max 153 tecken i varje. 
Ta för vana att skicka ett testmeddelande till dig själv innan du skickar till hela listan.
Ett alternativ till sidfoten är att du själv formulerar instruktionen i meddelandet om hur mottagarna kan avanmäla sig.


Sändlista kopplad till nummer

När man har kopplat ett mobilnummer till en sändlista så kan folk på- och avanmäla sig genom att SMS:a START och STOPP direkt till numret.
Se till att inställningen för avsändare står som "nummer" och att det egna numret är angivet, så blir det enkelt för mottagaren att svara STOPP om de vill avanmäla sig.
Se också till att "Sidfot för avanmälan" är ibockad. Då lägger vi automatiskt till texten "Svara STOPP för att lämna gruppen" sist i ditt meddelande, så att mottagaren vet hur avanmälan går till. De får också ett svar tillbaka via SMS med en bekräftelse om att de blivit avanmälda.
Både sidhuvud och sidfot räknas med i det antal tecken som du skickar iväg, ett SMS kan ha 160 tecken, blir det mer än så delar vi upp det i flera SMS med max 153 tecken i varje. 
Ta för vana att skicka ett testmeddelande till dig själv innan du skickar till hela listan.
Ett alternativ till sidfoten är att du själv formulerar instruktionen i meddelandet om hur mottagarna kan avanmäla sig.


Sändlista kopplad till kodord

När man har kopplat ett kodord (t.ex. NYHETSBREV) till en sändlista så kan folk på- och avanmäla sig genom att SMS:a NYHETSBREV START och NYHETSBREV STOPP direkt till kortnummer 72080.
Se till att inställningen för avsändare står som "nummer" och att kortnummer 72080 är angivet, så blir det enkelt för mottagaren att svara STOPP om de vill avanmäla sig.
Se också till att "Sidfot för avanmälan" är ibockad. Då lägger vi automatiskt till texten "Svara STOPP för att lämna gruppen" sist i ditt meddelande, så att mottagaren vet hur avanmälan går till. De får också ett svar tillbaka via SMS med en bekräftelse om att de blivit avanmälda.
Både sidhuvud och sidfot räknas med i det antal tecken som du skickar iväg, ett SMS kan ha 160 tecken, blir det mer än så delar vi upp det i flera SMS med max 153 tecken i varje. 
Ta för vana att skicka ett testmeddelande till dig själv innan du skickar till hela listan.
Ett alternativ till sidfoten är att du själv formulerar instruktionen i meddelandet om hur mottagarna kan avanmäla sig.


Utskick med Länk-SMS

Om man har valt att skicka sitt meddelande som Länk-SMS istället för vanligt SMS, så tas "sidfot för avanmälan" automatiskt bort.
Funktionen för avanmälan finns istället på en knapp på länken i SMS:et.
Självklart funkar det ändå för mottagaren att svara STOPP, om du har någon av ovanstående inställningar på din lista.

Skicka SMS med textavsändare

Att använda en textavsändare för kommersiella meddelanden är inte att rekommendera då det gör att det blir krångligare för mottagaren att avanmäla sig, vilket kan orsaka onödig irritation.
Om man verkligen vill ha en text som avsändare bör man då välja att skicka sitt meddelande som Länk-SMS.
Man kan då skicka en kortare text i SMS:et, med information att om mottagaren följer länken så finns där en knapp för avanmälan. På länken har du som avsändare dessutom möjlighet att visa mer information, bilder med mera.
Comments