Dokumentation‎ > ‎SMS‎ > ‎Skicka SMS‎ > ‎Massutskick‎ > ‎

Sändlistor

Med en Sändlista kan du skicka epost och SMS och fax till en fördefinierad grupp av medlemmar.
Medlemslistan administreras på webben och är en del av din Verktygslåda. Du kan lägga till, spara, ta bort medlemmar och spärra medlemmar.
En medlem är en epostadress, ett mobilnummer, ett fast nummer eller ett faxnummer.

Du kan skicka till gruppen direkt från din Verktygslåda, din mail eller via SMS.

När du skickar meddelanden via Sändlistan finns det möjlighet till en automatisk hantering av avanmälningar

Skicka till lista

Gemensamt för samtliga nedanstående alternativ är att den som skickar till listan måste vara registrerad som Skribent på listan (användarid, epostadress eller mobilnummer) för att meddelandet ska skickas ut till alla Medlemmar. Annars skickas bara meddelandet till Funktionärerna.

Från webben

För att skicka till listan klickar du på knappen Skicka i vänstermenyn
En ny mall för meddelande syns högst upp.
Beroende på om du väljer SMS, Länk-SMS, Email, Fax eller mixed så får du upp olika editeringsrutor för ditt meddelande.

Klicka på Till-fältet för att lägga till mottagare, skriv in nummer och/eller adresser manuellt, eller klipp och klistra från Excel.Under Till-fältet ser du de sändlistor du kan välja att lägga till i utskicket.

Klicka på förstoringsglaset för den mottagande sändlistan. 
När det nya fönstret öppnas kan du klicka direkt på "Spara urval, Alla medlemmar" om du vill skicka till alla på listan.

Annars kan du med hjälp av sökrutorna välja ut en mindre grupp från sändlistan, antingen via fria sökkriterier eller beroende på de etiketer du tilldelat dina medlemmar. När du angivit dina sökkriterier klickar du på "Sök" och därefter "Spara urval"


Skriv ditt meddelande i fältet under "Meddelande", under det fältet finns en teckenräknare som visar hur många tecken ditt meddelande är på.


Provskicka
Vi rekommenderar att man använder funktionen Provskicka innan man gör viktiga eller stora utskick. 
När man har lagt till i mottagarfältet den lista man vill skicka till, så väljer man Provskicka och anger sitt eget mobilnummer. Man får då meddelandet exakt som det kommer att se ut för listans medlemmar, med alla inställningar man gjort specifikt för den listan. Detta funkar enbart när man väljer en lista åt gången.

Skicka nu
Välj när utskicket ska göras, välj "Skicka nu" om du vill skicka meddelandet på en gång.

Schemalägg
Vid behov kan du här också schemalägga ett utskick till din sändlista.


Från Epost

Skapa ett nytt mail i din e-post, lägg listans unika box-adress i Till-fältet: box.12abc@esms.nu
Ärenderaden är valfri, skriv ditt meddelande som vanligt och skicka iväg. Ditt meddelande skickas nu ut till alla Medlemmar på listan.

Från mobil

Detta fungerar bara om listan är kopplad till ett virtuellt mobilnummer eller kodord på ett kortnummer.

Virtuellt mobilnummer:
Skicka ditt meddelande som ett vanligt SMS/MMS till listans nummer, det skickas sedan vidare ut till alla Medlemmar på listan.

Kodord på kortnummer:
Som mottagare anger du vårt kortnummer, 72080 inom Sverige.
Inled sedan ditt meddelande med kodordet som hör till listan, och därefter ditt meddelande.
T.ex. 
Till: 72080
Meddelande: TELLUS Hej alla på listan!
Ditt meddelande skickas nu ut till alla Medlemmar på listan.

Skapa en sändlista

Se till att vara inloggad på din personliga Verktygslåda. 
Klicka sedan på länken Sändlistor i vänstermenyn.

- Klicka på Skapa Sändlista
- Ge Sändlistan ett namn och välj vilken trafiktyp (adress) som skall vara standard (SMS, Länk-SMS, Epost, Fax eller Mixed) klicka på Skapa
- Du får en bekräftelse på att listan är skapad, vad du gett den för namn och dess tilldelade e-postadress. 

Med e-postadressen som listan fått kan du från din mail starta ett utskick till listans medlemmar, viktigt är att din e-postadress finns som Skribent på listan (se nedan).
Epostmottagare kommer att få mailet med samma utseende som du skapade det, alla bilder typsnitt och liknande kommer att vara kvar.
När du skickar mail via Sändlistan läggs en länk för av- och påanmälan till i mailet som skickas ut. Även en länk för att läsa brevet i webbläsaren visas.
Om du vill kan du lägga till en fråga i epostutskicket. Svaren skickas till en av dig vald epostadress. Inloggad i verktygslådan kan du se en sammanställning över svaren.
Faxmottagare får faxet svartvitt oavsett tidigare källa.

(För mer info om Inställningar och Menyn skrolla ner på sidan)

Skapa en sändlista kopplad till nummer eller kodord 

Detta används om du vill att det skall gå att initiera utskick via SMS eller skapa en Opt-in lista där kunder kan anmäla sig till listan via t.ex. SMS.

Se till att vara inloggad på din personliga Verktygslåda. 
Klicka sedan på länken Resurser i vänstermenyn.

- Välj sedan tillgängligt SMS-nummer eller Kodord som du vill koppla till en sändlista (kallas även för Opt-in). 
Om ni saknar tillgängliga nummer eller kodord, kontakta kontots administratör eller TellusTalk Support (08 509 126 00 eller sales@tellustalk.com)

Sändlistans meny


Om du klickar på den blå pilen till vänster om listans namn så får du upp följande meny:
Samtidigt får du automatiskt upp en ruta där du kan ändra inställningar som påverkar sändlistan
- Medlemmar, de nummer/adresser som ska få utskick från listan. Här kan du också lägga till, blockera och ta bort medlemmar.
  (för att ta bort en medlem så sök på numren, glöm inte att ange landskoden. Klicka sedan på Sök så visas numret om det finns i Sändlistan).
- Skribenter, de nummer/adresser som är godkända att starta utskick till listans medlemmar.
- Funktionärer, de nummer/adresser som tar emot inkommande meddelanden/svar från listans medlemmar.
- Log, här ser du listans logg. Vilka meddelanden som skickats till olika nummer vid olika tillfällen samt om de levererats eller inte.
- Statistics, här hittar du statistik. Hur många meddelanden har levererats och hur många har inte kommit fram sorterat på dag, vecka eller månad
- Automatiskt Svar, här kan du skriva ett automatiskt svar som skickas ut när någon skickar in till listan eller svarar på ett meddelande.
- Ta bort, här kan du radera listan.
- Access, här kan du välja vilka som ska kunna administrera listan. Alltså vilka användare som ska se listan i sin Verktygslåda. Här finns även en rubrik som heter Nedärvda administratörer och med det menas de administratörer som redan finns upplagda på kontot.


Tips
- Vill du göra massutskick räcker det att registrera alla som ska ta emot meddelanden som Medlemmar.
- Vill du att alla ska kunna skicka till varandra ska alla vara registrerade som Medlemmar, Skribenter samt Mottagare.
- Du kan registrera mobiltelefonnummer så väl som epostadresser som Medlemmar, Skribenter och Mottagare. ( Observera för att ett SMS skall kunna fungera som Skribent så måste du aktivera sändlistefunktionen på numret som du hyr av oss).


Guide: tips och tricks för SMS-marknadsföring

Inställningar

Innan det första utskicket, är det bra om några grundläggande inställningar görs. Inställningsvyn visas automatiskt när du klickar på den blå pilen till vänster om en sändlista.

Inställningar SMS/Länk-SMS

Originator dvs vad som skall visas i mottagarens mobil som avsändare. Här finns:  
Text - max 11 tecken
Nummer - för att få svaren levererade till en mobil så anges det numret här
SMS-Svar - som utnyttjar vår funktion för svarbara SMS. Då visas ett av våra poolnummer som avsändare i mottagarens mobil.

SMS Sidhuvud - Välj vad som ska stå först i de SMS du skickar. Det går bra att lämna rutan tom.

Sidfot för avanmälan - Instruktion för avanmälan bifogas automatiskt längst ner i meddelandet. (Vid SMS-Svar bifogas denna text; Svara STOPP för att lämna gruppen. Vid Textavsändare bifogas denna text; Avreg: SMSa STOPP till 72080. Vid Länk-SMS utgår sidfoten, avanmälan finns i webbvyn.) Läs mer om avanmälan.

SMS max antal delar - kan användas för att begränsa det antal SMS ditt meddelande delas upp i. Bra om utskick från sändlistan triggas via mail, då meddelanden kan bli oavsiktligt långa.

Glöm inte att klicka på Spara!

Inställningar Epost
Email från namn - välj det namn som det ser ut som att mailet kommer från

Medlemsfråga - Skriv en fråga i, den kommer att skickas med i ditt mail.  Svaren skickas till en av dig vald epostadress. Inloggad i verktygslådan kan du se en sammanställning över svaren.

Medlems svars-alternativ - Skriv in de svarsalternativ som mottagaren kan välja, ett alternativ per rad.

Glöm inte att klicka på Spara!


Medlemmar

För att lägga till Medlemmar klicka på medlemmar i menyn.
Klicka på knappen "Lägg till nya medlemmar" högst upp på sidan. 

I fönstret som öppnas finns två inmatningsalternativ. Lägg till nummer manuellt eller ladda upp nummer från ett exceldokument.
Följ instruktionerna i respektive ruta. Med adress menas det nummer eller epost som skall få meddelandet.


eller..

Vårt system lägger inte till ett nummer två gånger, så du behöver inte oroa dig för dubbletter.
Observera att om du vill att mobilnumret skall följas av namnet så måste dom separeras av semikolon (;).
Klicka på Spara.

När du skriver in nummer är det valfritt att ange landskod, om du utelämnar landskod så kommer din standardlandskod att väljas.

Vill du se de medlemmar som ligger på listan klickar du på "Show members". Kom ihåg att spara dina nyupplaga medlemmar innan!

Skribenter


För att kontrollera att rätt personer har rättigheter att skicka till listan går man in under Skribenter, i Sändlistans meny.
Per default så är alltid e-postadressen som hör till Verktygslådan en Skribent, men om flera skall kunna skicka till listan så måste deras e-post eller mobilnummer också vara registrerade som Skribenter

Funktionärer

Det går också att redigera om någon annan än en Skribent skall ta mot svar från Medlemmarna, t.ex. frågor, kommentarer eller avanmälningsbesked. Detta görs under Funktionärer i menyn. 

Tips! Om man skriver "publisher" som funktionär, så innebär det att om en Medlem svarar på ett utskick, så går svaret bara till den Skribent som startade utskicket.


Koppla ihop listor

Om man har skapat många listor så vill man kanske ha en möjlighet att skicka till alla listorna med ett enda mail.
Då gör man såhär:

I huvudlistan:
Lägg de andra listornas box-namn som Medlemmar, skriv in dem såhär:
group:box.xxxxx; Underlistans visningsnamn
eller såhär:
group:box.xxxxx


I underlistan:
Lägg in huvudlistans box-namn som Skribent, såhär:
box.xxxxx
eller såhär:
group:box.xxxxx
(group läggs till automatiskt om du glömmer det)


Sedan kan du skicka ett mail till huvudlistan, och då skickas det vidare till alla underlistornas medlemmar!
Tänk på att se till att rätt personer är Skribenter på huvudlistan och inte bara på underlistorna.Underordnade sidor (2): Avanmälan Etiketter
Comments