Dokumentation‎ > ‎

Elektronisk signering

Enkelt och säkert!

Över 7 miljoner människor i Sverige innehar ett BankID idag, vilket ger tjänsten stor räckvidd.

Inga appar, plugins eller konfigurationer behövs, det fungerar i allas email och mobil.
Det enda kravet är att den som signerar måste ha BankID på sin mobil eller dator.
 • Skicka från din mail, webben eller API
 • Låt mottagaren signera en enkel text eller en PDF
 • Den signerade filen skickas till dig direkt
 • Det signerade dokumentet går inte att modifiera i efterhand
 • Du kan dessutom skydda meddelandet så att det bara kan öppnas av utvalda personer, med inloggning via BankID

  Skicka begäran om signering med SMS

  Öppna din mail som vanligt och adressera ett mail till mobilnummer@sign.esms.nu, t.ex. 0707409516@sign.esms.nu

  eller

  Logga in i din Verktygslåda och klicka på Skicka. I mottagarfältet lägger du till mobilnummer.sign, t.ex 0707409516.sign


  Mottagaren får ett SMS med en länk där de enkelt kan signera med BankID.


  Skicka begäran om signering med mail

  Öppna din mail som vanligt och adressera ett mail till mailadress.sign.esms.nu, t.ex. sales@tellustalk.com.sign.esms.nu

  eller

  Logga in i din Verktygslåda och klicka på Skicka. I mottagarfältet lägger du till mailadress.sign, t.ex sales@tellustalk.com.sign


  Mottagaren får ett mail med en länk där de enkelt kan signera med BankID.  Skicka till många, blanda mobilnummer och mailadresser

  Du får ett mail varje gång någon signerat, sen kan du ladda ner en samlingsfil med allas underskrifter samlade om du vill.

  Öppna din mail som vanligt och adressera ett mail till broadcast@esms.nu
  Skriv ett ärende och sedan meddelandet i bodyn som vanligt. På en ny rad, ange kodordet DistriButionList (observera stora och små bokstäver). Ny rad, ange sedan mottagare så här: 
  mailadress.sign
  mailadress2.sign
  mobilnummer.sign

  eller 

  Logga in i din Verktygslåda och klicka på Skicka. Här är det enkelt att skicka till många, bara fyll på med mottagare såhär, blanda mobilnummer och mailadresser som du vill!
  mailadress.sign
  mailadress2.sign
  mobilnummer.sign  Skydda ditt meddelande som ska signeras

  Du kan kombinera Signering med Skyddade meddelanden, det kan vara bra om det är avtal eller annan känslig information som skickas.
  Mottagaren måste då först logga in med BankID för att kunna läsa den skyddade texten och därefter kan de signera med hjälp av BankID.

  Öppna din mail som vanligt och adressera ett mail till mobilnummer@login(personnummer).sign.esms.nu, t.ex. 0707409516@login197701011234.sign.esms.nu
  eller mailadress.login(personnummer).sign.esms.nu, t.ex. sales@tellustalk.com.login197701011234.sign.esms.nu


  eller


  Logga in i din Verktygslåda och klicka på Skicka. I mottagarfältet lägger du till mobilnummer.login(personnummer).sign, t.ex 0707409516.login197701011234.sign
  eller mailadress.login(personnummer).sign, t.ex sales@tellustalk.com.login197701011234.sign  Skicka via API

  Följ dokumentationen för RESTapi  Så fungerar det via SMS

  Mottagaren får ett SMS med ditt meddelande och en länk till dokumentet.
  När man klickar på länken öppnas en ebox-vy i mobilens webbläsare, man kan självklart ange urlen i sin webbläsare på datorn också.
  I ebox-vyn kan man se:
  - vem som skickat
  - en länk som öppnar dokumentet
  - länk till signeringen
  - möjlighet att svara tillbaka till avsändaren, oavsett om man signerar eller ej
  - möjlighet att blockera avsändaren om man inte vill få fler meddelanden

    


  Man kan öppna det osignerade dokumentet och läsa igenom det först. 
  Dokumentet har automatiskt fått ett försättsblad med information om avsändaren och avsändarens meddelande, därefter ligger själva dokumentet.
  När man är nöjd går man tillbaka till ebox-vyn och klickar på Signera med BankID.
     

  När signeringen är klar uppdateras ebox-vyn:

  Vi använder en internationell standard för signaturer. Det innebär att man kan ta den bifogade koddelen och med hjälp av den verifiera att signaturen är giltig.
  Den signerade filen är försedd med ett hashvärde som kan användas för att säkerställa att dokumentet inte modifierats i efterhand.
      


  Bevisvärde

  BankID certifierad för eIDAS (2017)
  Från BankID:s hemsida

  BankID ger en avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS-förordningen (EU nr 910/2014). En elektronisk underskrift med BankID av ett elektroniskt avtal är likställd med en fysisk underskrift av ett traditionellt avtal.
  https://www.bankid.com/om-bankid/juridiskt-bindande-underskrifter

  Elegitimationsnämnden har läsbar info (hämtad 2018-05)
  https://www.elegnamnden.se/eidas/omeidasforordningen.4.4498694515fe27cdbcf240.html

  "EU-förordningen eIDAS ((EU) nr 910/2014) innebär att det från och med den 29 september 2018 är obligatoriskt för offentliga myndigheter att tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer."
  - osv, dvs myndigheter godkänner denna signatur.


  Äldre info, fortf giltig men informell:

  Frågor till BankID (via Email 2016-05-26)
  1. Sparar BankID signeringen om det skulle uppkomma en tvist efteråt och i så fall hur länge.
  2. Om tvist uppstår om en signering skett eller ej hur bevisar man det?
  3. Finns det några rättsfall där signering har prövats?
  Svar från BankID (via Email 2016-05-27)
  "
  I BankID-tjänsten sparas data om att ett BankID har använts mot en viss e-tjänst men vi spar inte det som signerats. Ni behöver spara det som er tjänst skickar in till oss (där ingår det som användaren signerar) och det svar som vi levererar tillbaks till er e-tjänst.
   
  Vi anser att det data som ni då sparar har ett högt bevisvärde och det blir ännu högre ihop med det data vi sparar hos oss och kan plocka i fram i samband med en tvist.
   
  Det är fri bevisprövning som gäller och trots att värdet av en BankID-signatur har aldrig prövats i rätten anser vi att den har ett högt bevisvärde.
   
  Mvh
  BankID
  "

  Referenser

  Format för signaturdata i signerad PDF
  XML Signature Syntax and Processing (Second Edition)
  W3C Recommendation 10 June 2008


  Digitala signaturer - en teknisk och juridisk översikt
  ID-nummer: Ds 1998:14

  Se särskilt avsnitt
  2.1.3 Digitala Hashfunktioner
  2.1.4 Signering
  2.1.5 Verifiering


  Signaturer regleras av följande lag (men den är kortfattad och säger inte så mycket om vår specifika användning)
  Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer
  Svensk författningssamling 2000:832  Comments