תוכנית לימודים במתמטיקה כיתה ו'

כיתה ו' 
 
 

 פירוט תכנית הלימודים במתמטיקה לכיתה ו'

 

א.

שברים  (37 ש')

 

1.

שבר כמנת חילוק;

 

 

2.

שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים, צפיפות;

 

 

3.

כפל שלם בשבר פשוט ובמספר מעורב;

 

 

4.

כפל שבר בשבר, כולל מספרים מעורבים;

 

 

5.

כפל וחילוק שברים עשרוניים ב- 10, 100 וכו';

 

 

6.

כפל שברים עשרוניים;

 

 

7.

חילוק שברים עשרוניים;

 

 

8.

חלק של כמות, מציאת ערך החלק;

 

 

9.

חלק של כמות, חישוב החלק ומציאת הכמות היסודית;

 

 

10.

חילוק שברים פשוטים;

 

 

11.

שבר עשרוני מחזורי.

 

 

ב.

אחוזים (15 ש')

 

ג.

יחס (10 ש') 

ד.

מידות עשרוניות (4 ש')

 

ה.

קנה מידה (6 ש')

 

ו.

מספרים ופעולות - הרחבה והעמקה (8 ש')

 

ז.

שאלות כוללות (אינטגרטיביות) (7 ש')

 

ח.

חקר נתונים וניתוח סיכויים (8 ש')

 

ט.

גופים (12 ש')

 

1.

הכרת גופים;

 

 

2.

גופים משוכללים.

 

 

י.

מדידות (18 ש')

 

1.

מעגל ועיגול;

 

 

2.

חישובי נפחים.

 

 

פריסת תוכנית הלימודים במתמטיקה  כיתה ה'"פשוט חשבון" 
                                  בהלימה לתוכנית הלימודים 

 

ספר ראשון – כ-51 שעורים

 

 

 

נושא / תת נושא

מספר שעות

היחידות בספר

מיומנויות ומושגים

חזרה – שלמים

     אומדן כמויות

     כפל וחילוק בעשרות, במאות ובאלפים

     עיגול מספרים, אומדן

     פילוג בכפל

     מבנה עשורי במספרים גדולים

     פיתוח תובנה מספרית

     סדר פעולות חשבון

     סימני התחלקות

     מספרים פריקים וראשוניים

           פירוק לגורמים ראשונים

12

בספר יחידות:

12 - 1 

כפל "דו בדו"

פילוג בכפל

כפל בעשרות במאות ובאלפים, עיגול מספרים, אומדן,

מבנה עשורי

פיתוח תובנה מספרית והכללות,

סדר פעולות חשבון,

סימני התחלקות

פירוק לגורמים ראשונים

שברים פשוטים

     השבר כחלק מיחידה

     מספר מעורב ושבר גדול מ-1

     חיבור וחיסור שברים עם מכנים שווים, מוכלים ושונים

     הרחבה בעזרת רצועות שברים

     כפל שלם במספר מעורב

     צמצום והרחבת שברים

     השוואת שברים

     מאיות ואלפיות

19

יחידות:

31 - 13 

 

ייצוגים שונים לשברים, חלק מכמות, מספר מעורב, שבר גדול

מ-1, מיון שברים, חיבור וחיסור שברים עם מכנים שווים,  מכנים מוכלים, מכנה משותף,  השוואת שברים, השלם כמאה מאיות,

צמצום והרחבה,

הנדסה - חזרה

     זוויות

     סוגי משולשים

     משולשים מרובעים

     סכום הזויות במשולש

     תיבות -  נפח ושטח פנים

     מלבן: שטח והיקף

     אלכסונים במצולעים

6

יחידות:

37 - 32 

זוויות, משולש ישר זוית, משולש קהה זווית, משולש שווה צלעות, משולש שווה שוקיים,  סכום הזוויות במשולש, נפח,

שטח פנים

מלבן שטח והיקף

אלכסונים

חקר נתונים

1

יחידה 38

טבלאות נתונים, קבוצה מפוזרת, קבוצה צפופה, מספר שכיח, דיאגרמה,

גרף עמודות,

ממוצע

4

יחידות:

42 - 39

דיאגרמה, גרף עמודות, ממוצע, תכונות הממוצע.

חגים:     בעיות רב-שלביות,

  משימת אתגר, סימטריה

2

סוף הספר פרק חגים

 

ספר שני – כ-52 שיעורים

 

 

 

 

נושא / תת נושא

מספר השעות

היחידות בספר

מיומנויות ומושגים

 

שלמים

     כפל מספרים דו ספרתיים

     אומדן בכפל

     חילוק וכפל במספרים גדולים

     חילוק בעזרת פילוג

     חיבור וחיסור במספרים גדולים

     תובנה מתמטית ופיתוח יכולת הכללה

     הכרות עם תכונות של מספרים

     שאלות השוואה בחיסור וכפל

9

היחידות בספר:

9 -  1 

כפל דו בדו,

אומדן בשאלות בכפל, חילוק בעזרת פילוג,  תכונות מספרים, הכללות שאלות השוואה,

מציאת חוקיות ופיתוח חשיבה אלגברית.

 

שברים

     חיבור וחיסור שברים

     חלק מכמות

     חיבור וחיסור מספרים מעורבים

     מכנה משותף

     צמצום והרחבה

     כפל שלם בשבר ובמספר מעורב

     מציאת שלם על פי חלקו

     התחלת רעיונות של יחס

9

יחידות:

18 - 10 

חלק מכמות,

צמצום והרחבת שברים,

כפל מספר שלם במספר שלם וקבלת מספר מעורב,

מציאת חלק של כמות, חיבור וחיסור שברים פשוטים עם המרה מעל השלם, חיבור וחיסור שברים עם מכנים מוכלים, חיבור וחיסור  שברים בעזרת מכנה משותף.

 

מרובעים

     מלבנים, מעוינים, מקביליות, דלתונים

     קשרים במשפחת המרובעים,

     סימטריה שקופית וסיבובית

     אלכסונים

8

יחידות:

26 - 19 

משפחת המלבנים

משפחת המעוינים

משפחת המקביליות, צלעות נגדיות, צלעות סמוכות, צלעות מקבילות, קשרים במשפחת המרובעים,

דלתון קמור וקעור

סימטריה שקופית וסיבובית, אלכסונים

 

עשרוניים

     שלם, עשיריות ומאיות

     השוואה

     ערך הספרה על פי מיקומה

     הגדלה והקטנה פי 10

     משמעות

     קשר לשברים פשוטים

     חיבור וחיסור עשרוניים

     מידות עשרוניות

20

יחידות:

47 - 27 

שלם, עשיריות ומאיות, השוואה בין שברים עשרוניים עם עשיריות ומאיות.

ערך הספרות על פי מיקומן,

חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך שברים עשרוניים

השוואת שברים עשרוניים

מדידת אורך

המרות ופריטות

 

 

 

 

דפי חזרה

     שלמים

     ממוצע

     שברים

     עשרוניים

3

כ- 3 יחידות

חזרה

חגים

     חקר נתונים

     משימה פתוחה

2

חגים סוף הספר

חזרה

ספר שלישי – כ-39 שיעורים

 

נושא / תת נושא

 

מספר השעות

 

היחידות בספר

 

מיומנויות ומושגים

מספרים עשרוניים

     אלפיות וחלקי 10,000

     השוואת מספרים עם 2 ו 3 ספרות אחרי הנקודה

     קשר בין מספרים עשרוניים ושברים פשוטים

     חיבור וחיסור מספרים עשרוניים במאוזן ובמאונך

     מספרים עשרוניים במידות אורך

     כפל וחילוק מספרים עשרוניים ב - 10 וב -  100

 

9

יחידות

9 - 1 

משמעות, אלפיות וחלקי 10,000, 3 ספרות אחרי הנקודה,

מדידות אורך, יחידות מידה ושבר עשרוני.

חיבור וחיסור עשרוניים,

כפל וחילוק מס' עשרוני ב 10, ב 100 , ערך המקום, של מספר עשרוני,

משבר פשוט לשבר עשרוני ומשבר עשרוני לשבר פשוט.

 

פיתוח תובנה מתמטית

     תכונות מספרים

     הכללות ומציאת חוקיות

     התחלת פיתוח חשיבה אלגברית

2

יחידה 10

יחידה 32

תכונות מספרים, הכללות ומציאת חוקיות.

ריצופים

     מצולעים משוכללים

     ריצופים עם שיקוף

     הזזה וסיבוב

     סכום זוויות במשולש ובמרובע

     סימטריה - חזרה

4

יחידות:

 14 - 11

מהו ריצוף, מצולע משוכלל,

ריצופים במצולעים משוכללים

ריצוף בעזרת העתקות: הזזה , סיבוב ושיקוף

סכום זוויות במשולש ובמרובע.

פתרון בעיות אתגר -  יחס

2

יחידות:

16 - 15 

בעיות יחס, חוקיות

חקר נתונים

2

 יחידות:

18 - 17 

קבוצת מדגם

מדגם ומדגם מייצג,

שכיחות, שכיחות יחסית

ממוצע, דיאגרמה

חזרה - היקף ושטח מלבן

1

יחידה 19

היקף מלבן, שטח מלבן

 

 

 

 

גובה ושטח משולש ומקבילית

     גובה במשולש

     שטח משולש ישר זווית

     שטח משולש

     שטח מקבילית

 

7

 

יחידות:

26 - 20

 

מידות שטח, ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, גובה במשולש,

דונם, מ"ר

הקשר שבין שטח משולש ישר זווית ושטח מלבן

 

שלמים - פתרון בעיות וחישובים

5

יחידות:

31 - 27 

תובנה מספרית, חילוק עם פילוג ארוך, חילוק עם חלק שהוא שבר, בעיות מורכבות

 

מדידת זמן

     שעון

1

יחידה 33

יממה, 

בעיות העוסקות בזמן.

ספרות רומיות

1

יחידה 34

השיטה העשורית

אחוזים

2

יחידות:

36 - 35

מהו אחוז, הקשר בין אחוז לחלק, אחוז השטח הצבוע.

דפי חזרה

     מספרים עשרוניים

     שברים

2

סוף הספר

חזרה

חגים

     פסח - שאלה רב שלבית

 

1

חגים סוף הספר

חישוב כמויות


יישומונים במתמטיקה לכיתה ה':
 
 
 

רשימת קישורים ליישומונים ברשת האינטרנט

 

1. אתר של אוניברסיטת יוטה עם מספר רב של יישומונים:

http://nlvm.usu.edu/

 

 

2. יישומונים מומלצים מאתר Illuminations

 

 

יסודי:

לוח הכפל – יישומון שמאפשר בחינה, חקר וגילוי בלוח הכפל עד 100.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=155

 

פירוק לגורמים באמצעות שטחים – ביישומון הזה מקבלים או בוחרים מספר ובונים מלבנים ששטחם הוא המספר הזה. כך אפשר למצוא את כל הגורמים של המספר ולקשר בין מכפלה לשטח.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=64

 

חקר שברים -  יישומון שמאפשר לשנות מונה ומכנה בשברים שונים, להראות כיצד השינוי משפיע על השבר, ולבטא גם כמספר עשרוני ובאחוזים. היישומון משתמש במודלים שונים לשבר, ונותן המחשה צבעונית ויפה.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=45

 

הרחבת שברים – יישומון שמאפשר המחשה ותרגול של הרחבות שונות של שברים, מיוצגים בריבוע או עיגול ובמקביל בציר מספרים. מאפשר בנוסף שמירת נתונים בטבלה.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=80   

 

מאזניים לתרגילים – יישומון שמאפשר בניית תרגילים , עם ארבע פעולות החשבון וחזקה, והשוואה ביניהם. כך אפשר לבדוק למשל "פתיחת סוגריים".

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=26

 

חישובי שטחים – יישומון שמאפשר לחקור את חישובי השטח של משולש, מקבילית, טרפז, לשנות את הגודל, להזין את המימדים שנמדדו לטבלה, וכך להשוות את הגדלים.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=108

 

היקף מעגל – יישומון שמאפשר לחקור את היחס בין היקף המעגל ובין שטחו, למלא את המדידות בטבלה ולהיעזר באנימציה.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=116

 

 

חטיבה:

סכום זוויות במצולע – יישומון שמאפשר להעלות מצולעים, לשנות את הקודקודים והזוויות שלהם, ולחקור את סכום הזוויות שבכל מצולע.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=9

 

משחק מאזניים – פעילות טרום אלגברית שמאפשרת למדוד את משקלן של קוביות שונות ביחס לאחרות. רצוי להיעזר בהוראות באנגלית.

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=33

 

 

 

 

3. רשימת יישומונים בהמלצת מרכז המורים הארצי בחינוך היסודי:

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/hamlazaf.htm

 

יישומונים בנושאים שונים לבית הספר היסודי. לכל יישומון מצורף קובץ ובו הוראות הפעלה בעברית.
עוד המלצות של מרכז המורים:

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il/applinks.htm

מבנים מקוביות –  מבט מ- 3 כיוונים:

http://www.fi.uu.nl/toepassingen/02015/toepassing_wisweb.en.html

 
 
 
תת-דפים (6): 1 3 4 5 אחוזים יחס
Comments