כיתות ג'

 השלמת תהליך רכישת הקריאה (דיוק בקריאת תנועות ,שטף בקריאה) ממקום תפקודו של התלמיד.
ההתקדמות הנה על פי היעדים האישיים הנרשמים בתוכנית האישית השנתית והמותאמים לסטנדרטים הלשוניים .
קריאה:

התלמיד יזהה את  צורני תנועות הניקוד

התלמיד יהגה את  הפונמה  (הגה הדיבור) המייצגת את תנועת הניקוד התלמיד מפעיל סגמנטציה גרפו-פונמית (קריאת צירופים- מקשר במדוייק עיצורים  (הפונמה המייצגת את האות ) עם הפונמה המייצגת את התנועה.

 התלמיד יקשר באופן שיטתי ובמדוייק בין עיצור לתנועה.

* התלמיד יהגה את הפונמה  (הגה / צליל) המייצגת את תנועת הניקוד.

 התלמיד יפענח במדויק  מילים  חד הברתיות, . התלמיד יפענח במדויק מלים דו הברתיות,

יפענח מילים תלת הברתיות

*יקרא בדיוק ובשטף מילים מנוקדות בלתי מוכרות(עד 2 הברות ומעלה.רמה 2(ב')

*יקרא קריאה קולית בשטף של מלים בפיסקה

( 72 מילים בדקה.נורמטיבי)

יקרא קריאה משמעותית תוך התיחסות לסמני פסוק.
קריאת טקסט מסוגות שונות:
 שירי,ספורי ומידעי,ספורי מעשיה,ספור הסטורי.

 * התלמיד יקרא  במדויק ובקצב תקין מתוך טקסט בלתי מוכר ומנוקד60-72 מילים בדקה    ( 72 מילים בדקה נורמטיבי)

* התלמיד יקרא בדיוק ובקצב תקין  מתוך טקסט בלתי מוכר ובלתי מנוקד

כתיבה :

*התלמיד יכתוב בעיצוב תקין .בכתב קרא.

*יכתוב מילים בדיוק מורפולוגי.

*יכתוב תשובה לשאלה סגורה בת משפט במבנה שיח תקין.

* התלמיד יעתיק  ויכתוב  תוך שמירה על כתיבה מוסכמת ( רווח בין המילים, ארגון מרחב הדף. קטן

* התלמיד יכתוב  תשובה בת 2 משפטים ומעלה לשאלה פתוחה, תוך שימוש בטקסט לתזכורת.  במבנה שיח תקין .

*יכתוב משפטים פשוטים ומורכבים תקינים תחבירית למטרות שונות:

* התלמיד ירחיב נושא/הרעיון ע"י הספקת הבהרות, דוגמאות ותיאורים.

* התלמיד יכתוב  בתוך תבנית נתונה המכילה:
  פתיחה, גוף, סיום

*יכתוב כותרת,לסוג טקסט שכותבים.

*ישתמש בסמני פיסוק:נקודה וסימן שאלה.

אסטרטגיות הבנת הנקרא:

*יקרא ויבצע הוראות פשוטות ומורכבות .

*יענה לשאלות איתור פרטים,איתור בעיה ופתרון

*יביןמשמעות גלויה של הטקסט:
*יבין מילים מהקשר,
*יבין  יחידות מידע מפורש,
 * יזההרצפים כרונולוגיים ,

* התלמיד יענה באופן  ענייני לשאלות מידע: מי? מה? מתי? כמה? איזה? איפה? מתוך טקסט שקרא.
* התלמיד יענה באופן  ענייני לשאלות סיבה:למה? לשם מה? מדוע? מתוך טקסט שקרא.

*יבין את המשתמע בין השורות .


* התלמיד יענה באופן ענייני לשאלות עמדה ודעה אישית : מה דעתך? מה אתה חושב? מתוך טקסט שקראתת-דפים (1): כיתות ד'
Comments