דף הבית‏ > ‏כיתות ד'‏ > ‏כיתות ה'‏ > ‏

כיתות ו'

תוכנית עבודה שנתית כיתה ו' פשוט חשבון
ספר ראשון

הערכה ובקרה

הערות וחומרים

נושאים, תכנים, מיומנויות

יחידות בספר

הנושא

לוחות זמנים

מבחן תחילת שנה

יחידה 2 שימוש בדפי גזירה מהעזרים

משמעות השבר העשרוני.

קריאה ושימוש בייצוגים שונים של מספר עשרוני.

הכרת המונחים: עשיריות, מאיות, אלפיות.

השוואה בין מספרים עשרוניים וצפיפות מספרים.

חיבור וחיסור מספרים עשרוניים.

5-1

חזרה -  מספרים עשרוניים

מפתיחת שנה עד אחרי סוכות

ספטמבר- אוקטובר

כ-17-20 שעות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הלימוד יתבסס על הבנת המבנה העשרוני

כפל ב-10, ב-100, וכו' מבוצע ע"י "הזזת הנקודה העשרונית ימינה במידה המתאימה.

6

כפל מספרים עשרוניים ב– 1000,100,10

 

 

חילוק ב-10, ב-100, וכו' מבוצע ע"י "הזזת הנקודה העשרונית שמאלה" במידה המתאימה.

7

חילוק מספרים עשרוניים ב- 1000,100,10

 

 

ראש השנה ולוח השנה העברי. שנה מעוברת. לוח כללי ומוסלמי

בסוף הספר

2-3 ש'

ראש השנה

 

יחידה 9 - שימוש בדף גזירה

כפל מספרים דו-ספרתיים במספרים דו-ספרתיים ותלת- ספרתיים

10-8

כפל במספרים שלמים - חזרה

מבדק מספרים עשרוניים

 

כפל במאוזן, אומדן, כפל במאונך, האם כפל מגדיל?

כשמגדילים את אחד הגורמים או שניהם, צריך להקטין את המכפלה בהתאם.

15-11

כפל עשרוניים

מבדק גופים

משתמשים בפריסות מערכת העזרים, בלוח משחק וקלפים

הכרת הגופים: תיבה, קובייה, חרוט, פירמידה, גליל, כדור,

חזרה - חישוב נפח תיבות, חישוב שטח פנים.

הכרת המנסרה: פריסות וחישוב נפחים של מנסרות,

הכרת  פאונים

25-16

הנדסה -  גופים

3 שבועות ראשונים של נובמבר

10-12 שעות

 

משתמשים בצירי המספרים  מדפי הגזירה

חזרה – מיון שברים, ציר מספרים, צמצום והרחבה, חיבור וחיסור, השוואה, שבר כמנת חילוק

32-25

שברים פשוטים

סוף נובמבר עד אמצע דצמבר

כ-15-18 ש'

מבחן סוף ספר ראשון

(כולל הנדסה)

דף גזירה

כפל: שלם בשבר, שבר בשבר, מספרים מעורבים, האם כפל מגדיל?

39-33

כפל שברים

 

 

פיתוח תובנה מתמטית והכללה. מציאת חוקיות.

40

פיתוח תובנה

1-2 ש'

 

 

ממוצע, שכיחות, שכיחות יחסית.

41

חקר נתונים

 ש'1-2   

 

 

חקר נתונים וסיכויים

בסוף הספר

חג חנוכה

  ש'1-2

 

 

 

 

שיעורים

סה"כ  45-56

 

 

 

 

 

 

 

ספר שני

לוחות זמנים

הנושא

יחידות בספר

מיומנויות

 

הערכה ובקרה

ינואר, כ-6 ש'

שברים

6-1

חלק של כמות, מציאת החלק, מציאת השלם,

 

 

ינואר כ-2 ש'

חזרה- חילוק ארוך שלמים

8-7

"חילוק ארוך" (הכנה לחילוק עשרוניים)

 

 

ינואר כ-4 ש'

חילוק מספרים עשרוניים

12-9

חילוק שתוצאתו במספרים עשרוניים

חילוק מספר עשרוני במספר שלם

חילוק מספר עשרוני במספר עשרוני

 

מבדק חילוק מס' עשרוניים

אפשר גם מבדק מסכם עשרוניים כאן או בסוף שנה

ינואר כ-2 ש'

מספרים עשרוניים מחזוריים

14-13

מעבר משבר פשוט למספר עשרוני בעזרת "חילוק ארוך"

 

פברואר כ-2 ש'

חגים: ט"ו בשבט

בסוף הספר

קנה מידה ויחס

 

 

פברואר כ-2 ש'

פיתוח תובנה מתמטית ואלגברית

16-15

פיתוח יכולת הכללה, היכרות עם חוקי הפעולה, התחלת רישום בסמלים ובאותיות

 

 

פברואר כ-8 ש'

הנדסה - עיגול

24-17

היכרות עם עיגול ומעגל ותכונותיו, היקף ושטח עיגול

שימוש בסרגל ובמחוגה

מבדק היקף ושטח עיגול

פברואר מרס

כ-3 ש'

חילוק שברים

28-25

חילוק מספר שלם בשבר, חילוק במספר שלם, חילוק שבר בשבר.

שימוש בסרגל ובמחוגה

 

מרס כ-1 ש'

פיתוח תובנה מספרים

29

כפל מחולק ומחלק במספר כדי שהמחלק יהיה מספר שלם.

 

 

מרס כ-8 ש'

אחוזים

38-30

משמעות אחוזים, קשר לשברים ולמספרים עשרוניים, מציאת ערך החלק, מציאת האחוז, מציאת השלם.

 

 

מרס כ-2 ש'

חקר נתונים וסיכויים

40-39

 

 

 

מרס כ-2 ש'

חג פורים

בסוף הספר

יחס וקנה מידה

 

מבחן סוף ספר שני

סה"כ  43-53 ש'

 

 

 

 

 

 

 

ספר שלישי

לוחות זמנים

הנושא

יחידות בספר

מיומנויות

הערכה ובקרה

אפריל   1-2 ש'

חגים:  פסח

בסוף הספר

לקראת יחס

 

אפריל מאי  6-9 ש'

אחוזים

6-1

ערך אחוז, מציאת אחוז, הוזלה והתייקרות, אחוזים בחיי היום יום

מבדק אחוזים

מאי   1 ש'

חגים: יום העצמאות

בסוף הספר

חזרה – עשרוניים, שברים

 

מאי   7-9 ש'

גופים ונפחים

13-7 

גופים: חזרה, חישוב נפחים: מנסרה, פירמידה, גליל, חרוט, כדור.

 

מאי  2-3 ש'

גופים משוכללים

15-14

חיתוך גופים וגופים משוכללים

 

מאי, יוני

9-11 ש'

יחס

24-16

תובנה ופתרון בעיות יחס, יחס מצומצם, טבלאות יחס, יחס ישר ויחס הפוך, שימושים בחיי יום-יום

 

יוני  3-5 ש'

קנה מידה

27-25

 

 

יוני  7-8 ש'

חזרה - שלמים, שברים, עשרוניים

32-26

4 פעולות החשבון בשלמים, סדר הפעולות, עיגול מספרים,

4  פעולות בשברים, 4 פעולות החשבון במספרים עשרוניים.

מבחן מסכם מספרים עשרוניים

אם לא עשו בספר 2

יוני  2-3 ש'

חקר נתונים וסיכויים

34-33

 

 

יוני  2-3 ש'

מציאת חוקיות, הכללות ותובנה אלגברית

36-35

סכום זוויות במצולעים.

 

יוני  2-3 ש'

חזרה - הנדסה

38-37

משפחת המרובעים, סוגי משולשים, שטחים במשולש ובמקבילית

 

יוני  2-3 ש'

שאלות אינטגרטיביות

40-39

היקף מעגל, שאלות רב שלביות בשלמים, קנה מידה,

אחוזים, עשרוניים

מבחן סוף שנה

בחשבון ונפרד בהנדסה

סה"כ 44-60 ש'

 

 

 

 

 


Comments