דף הבית‏ > ‏

כיתות ד'

תוכנית לימודים במתמטיקה לפי "פשוט חשבון"

 

 

תוכנית עבודה שנתית כיתה ד פשוט חשבון בהלימה לתוכנית הלימודים החדשה

על פי 5 שעות שבועיות

 

נושא ותתי נושא

לחודשים

 

מספר

שעות

יחידות בספרי הלימוד

מיומנויות

ספטמבר, אוקטובר

נובמבר דצמבר

  (עד חנוכה)

 

גימטריה ולוח השנה

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יחידות  2-1

ספר ראשון

 

ידיעת ערכי כל האותיות

מציאת ערכן המספרי של מילים שונות

חשבון השנים בלוח העברי

חישובי זמן בשנים, בחודשים, בשבועות ובימים.

גילויים במבנה לוח השנה

חזרה

חומר מכיתה ג '

 מספרים עד 10,000

2

 

יחידה 3

הכרת רצף המספרים עד 10,000

קודם, עוקב

סדרות

חישובים בתחום  ה- 10,000 (הרבבה)

לקראת המיליון

עקרונות המבנה העשרוני

4

יחידות 7-4

תחושה וזיהוי כמויות עד מיליון

כתיבת מספרים בטבלה העשרונית

פתרון בעיות במספרים גדולים

בניית מספרים שונים על פי ספרות נתונות

סדרות

מיליון ויותר

2

יחידות 9-8

כתיבת מספרים בטבלה העשרונית

מספרים על ציר המספרים

כתיבת מספרים

צרכנות נכונה: סקר מחירים

יש לגזור את הדף "סקר מחירים" מעמוד 159 ולא  149 כפי שנכתב בטעות.

2

יחידות 11-10

איסוף, ארגון וייצוג של נתונים בדרכים שונות

דיון בנתונים

ייצוג בדיאגרמות עמודות

חיבור וחיסור מספרים רב ספרתיים  בשורה ובטור

ללא הגבלה

4

 

יחידות 15-12

חיבור וחיסור במאוזן ובמאונך של מספרים רב ספרתיים

המרה ופריטה בעזרת אמצעי המחשה.

פתרון בעיות העוסקות בחיבור וחיסור מספרים רב ספרתיים

הרכבת מספרים על פי ספרות נתונות

 

 

סימני התחלקות

 ב-3 ב-6 וב-9

 

 

 

4

 

 

יחידות

 19-16

גילוי סימני ההתחלקות על ידי חקר סכום הספרות

מספר מתחלק ב-6 אם הוא מתחלק ב-2 וב-3

מצולעים

אלכסונים במצולעים

6

יחידות

  25-20

הגדרת האלכסון: אלכסון הוא קטע המחבר שני קודקודים שאינם על אותה צלע

הבחנה בין אלכסונים במצולעים קמורים ואלכסונים במצולעים קעורים

פעילות בחירה: חישוב מספר האלכסונים במצולע

חזרה על שלמים

כפל וחילוק ב-10, ב-100

חיבור וחיסור

 

 

2

 

 

יחידות

 27-26

חזרה על נושאים: כפל וחילוק ב-10, ב-100

רצף מספרים, חיבור וחיסור

בעיות  וסדרות במספרים גדולים

 

סדר פעולות חשבון

 

2

יחידות

  29-28

חזרה על הנלמד בכיתה ג

סדר פעולות החשבון והשימוש בסוגריים במספרים גדולים

מרובעים שונים

מלבן

ריבוע

מקבילית

מעוין

 

2

יחידות

 31-30

הכרת צלעות סמוכות, צלעות נגדיות במרובע.

הגדרות של ריבוע ומלבן וחקירת תכונותיהם

הקשר בין ריבוע ומלבן (הריבוע הוא מלבן מיוחד)

הקף ושטח מלבן

הקף מלבן

שטח מלבן

4

יחידות 36-32

מדידה ביחידות סטנדרטיות סמ"ר ומ"ר

הנוסחה לחישוב שטח המלבן תתבסס על משמעות השטח כמספר ריבועי היחידה המכסים את המלבן

מתמטיקה בחנוכה

משימות גילוי וחקר

 

 

 

 

ינואר, פברואר, מרץ

(סיום ספר בין פורים לפסח)

חיבור וחיסור במספרים שלמים גדולים

 

 

2

 

יחידות 2-1

ספר שני

חיבור וחיסור במאונך של מספרים רב ספרתיים

חילוק וכפל לפיתוח תובנה מספרית

 

2

 

יחידות 4-3

חילוק בעזרת פילוג

סדרות

 

שברים פשוטים

שברים בשמיניות ושברים נוספים

חיבור וחיסור עם מכנים שווים

משפחת השלישים והשישיות

שברים במצולעים

השוואת שברים

שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים

פעילות בחירה

15

יחידות

19-5

הכרת השבר הפשוט במודלים שונים

השוואת שברים באמצעות רצועות שברים

פתרון בעיות העוסקות בשברים

 

הערה: המשך נושא השברים מופיע בספר השלישי

משולשים

4

יחידות 23-20

משולשים על פי צלעות

משולשים על פי זוויות

תכונות של צלעות וזוויות במשולש

 
מספרים ראשונים
ומספרים פריקים

 

 

5

 

יחידות

28-24

 

הבחנה בין מספרים ראשוניים למספרים פריקים

המספר 1 לא מוגדר כמספר ראשוני ולא כמספר פריק

כפל מספרים דו ספרתיים במספר דו ספרתי
כפל במאונך

 

9

 

37-29

פעולת הכפל תסתמך על עקרונות המבנה העשרוני ועל חוק הפילוג

 
 
 
סימטריה
 שיקופית
 וסימטריה סיבובית

 

 

6

 

 

 

 

יחידות

42-38

סימטריה שיקופית

קו הסימטריה

סימטריה סיבובית

נקודת הסיבוב

מרכז הסימטריה

הבחנה בין שיקוף, סיבוב והזזה

סימטריה סיבובית במשולשים

סימטריה סיבובית במרובעים

 
חקר נתונים

1

יחידה 43

קריאה ובניית  דיאגרמה על פי תוצאות סקר

חזרה על מספרים שלמים

2

יחידות 45-44

חזרה על הנושאים: המרות ביחידות, כפל וחילוק ב-10 ב-100 וכו', סדר פעולות חשבון, כפל מספר דו ספרתי בדו ספרתי , ראשונים ופריקים

מתמטיקה בחגי ישראל

ט"ו בשבט ופורים

 

 

סוף הספר השני

 

אפריל מאי יוני

 

 

 

 

 

ספר שלישי

חזקות

 

4

יחידות 4-1

משמעות החזקה

מושגים: מעריך, חזקה, מספרים ריבועיים

 

 
 
חילוק במספרים קטנים וגדולים

 

 

 

9

 

 

 

 

יחידות

13-5

הבנת המושגים: מחולק, מחלק, מנה

חילוק בעזרת פילוג

חילוק עם שארית

חילוק בעשרות ובמאות

חילוק ארוך בעזרת לבני 10

גופים

4

יחידות

17-14

 

הכרת התיבה והקוביה

הכרת פירמידה, גליל וחרוט

פריסות תיבות

מושגים: פאה, צלע,(מקצוע) קודקוד

אלכסונים בתיבה

1

יחידה 18

הבחנה בין אלכסון על פאה ואלכסון של תיבה

מספרים שלמים חזרה

1

יחידה 19

חזרה על הנושאים הבאים: כפל מספרים דו ספרתיים במספרים דו ספרתיים, חילוק במספרים גדולים, כפל עם שברים, רצף מספרים גדולים.

שברים

פעולות בשברים

השבר כחלק מכמות

12

יחידות 32-20

חיבור וחיסור שברים, חלק מכמות, שברים על ציר המספרים, השוואת שברים, חיבור וחיסור מספרים מעורבים, כפל שלם בשבר כחיבור חוזר

 
שטח פנים ונפח תיבה

 

 

4

 

 

יחידות 36-33

שטח פנים של תיבה

ליטר

נפח תיבה בעזרת קוביות של סמ"ק

משקל סגולי

חקר נתונים וסיכויים

 

4

יחידות 40-37

שימוש במושגים:  שכיח, דיאגרמה, סקר,  סיכויים

 
הנדסה- חזרה

 

 

2

 

יחידות

42-41

בניית משולשים על לוח נקודות.

צלעות נגדיות וצלעות סמוכות במקבילית .

הכנת תעודת זהות למלבן ולריבוע.

סימטריה במצולעים.

שטחים והיקפים

מספרים מכוונים

1

יחידה 43

מספרים שליליים על ישר המספרים.

שימוש בסימן מינוס במספרים שליליים.

היכן פוגשים מספרים שליליים?

מספרים נגדיים

מתמטיקה בחגי ישראל

פסח ושבועות

2

 

כתב חרטומים במצרים

ספירת העומר

פעילות בחירה- פעילות בכפולות  השבע

סוף הספר השלישי


תת-דפים (1): כיתות ה'
Comments