קרן קרב

קרן קר''ב


 

גלריה תמונות -חוגי קר''ב


 

 

 

מערכת קרן קר''ב - תשע"א

 

 

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

יום ו'

1

 

 

 

ה1 – אשכולות חשיבה

ד2 – קיטו מרום

ד1 – אשכולות חשיבה

 

2

 

 

 

ה1 – אשכולות חשיבה

ד2 – קיטו מרום

ד1 – אשכולות חשיבה

 

3

 

ה1 , ה2 – ריקודים סלוניים , דרבוקות ,ג'גלינט

 

ו2 – אשכולות חשיבה

ג1 – קיטו מרום

ג2 – אשכולות חשיבה

 

4

 

ו1 , ו2 – ריקודים סלוניים , דרבוקות , ג'גלינט

 

ו2 – אשכולות חשיבה

ג1 – קיטו מרום

ג2 – אשכולות חשיבה

 

5

א1- אשכולות חשיבה

ב2 – קיטו מרום

ב1 , ב2 – ריקודיים סלונים , אולגה , ג'גלינט

 

ה2 – אשכולות חשיבה

ו1 – אשכולות חשיבה

 

6

א1 – אשכולות חשיבה

ב2 – קיטו מרום

ד1 , ד2 – ריקודיים סלוניים , אולגה , ג'גלינט

 

ה2 – אשכולות חשיבה

ו1 – אשכולות חשיבה

 

7

א2 – אשכולות חשיבה

ב1 – קיטו מרום

ג1 , ג2 – ריקודיים סלוניים , אולגה ג'גלינט

 

 

 

 

8

א2 – אשכולות חשיבה

ב1 – קיטו מרום

א1 , א2 – ריקודיים סלוניים , אולגה , ג'גלינט