НДР, які фінансуються за рахунок держбюджету України

  1. 1. Вивчення вікових особливостей патогенезу краніоскелетної травми та ефективність її корекції кріоконсервованими фетальними      
  2.     нервовими клітинами. 
  3.     Керівник професор А.А. Гудима, відповідальний виконавець д-р мед.наук М.І. Марущак.

  4. 2. Морфофункціональний стан селезінки та фактори імунологічної резистентності в умовах експериментального канцерогенезу.
  5.      Керівник доцент Н.Є. Лісничук, відповідальні виконавці професор О.М. Олещук, ст.наук.співр. І.Я. Демків