Загальна інформація

     Стратегічним напрямком роботи лікувального відділу ТДМУ є доведення виконання лікувально-профілактичної роботи професорсько-викладацьким складом клінічних кафедр до європейських і загальносвітових рівнів та стандартів.
Завданнями лікувального відділу є: 
- виконання державних програм з питань лікувально-профілактичної роботи; 
- контроль за виконанням рішень колегії МОЗ України, підготовка матеріалів у МОЗ України; 
- координація діяльності між ректоратом університету та Департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації та відділом охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради ; 
- співпраця з закладами практичної охорони здоров’я обласного, міського та районних підпорядкувань; 
- координацію діяльності між ректоратом та головними лікарями медичних закладів міста і області; 
- встановлення та підтримання зв’язків з навчальними закладами, науково-дослідними та іншими установами, організаціями, підприємствами, в т. ч. зарубіжних країн, з метою підвищення ефективності роботи університету з питань лікувально-профілактичної роботи; 
- активне впровадження передових наукових технологій і розробок в лікувально-профілактичному процесі; 
- атестація професорсько-викладацького складу клінічних кафедр на лікарську кваліфікаційну категорію. 
- проведення особистого підвищення кваліфікації або перепідготовки професорсько-викладацького складу; 
- активне використання засобів щодо удосконалення управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, фінансового становища університету з питань лікувальної роботи; 
- проведення регулярного контролю і оцінки лікувальної роботи професорсько-викладацького складу клінічних кафедр; 
- аналіз і розв’язування конфліктних ситуацій (у випадку їх виникнення) між адміністрацією лікарень і керівництвом клінічних кафедр медичного університету; 
- організацію і контроль з надання консультативно-лікувальної допомоги студентам і працівникам фахівцями університету на бюджетній і госпрозрахунковій основі. 
- організація та проведення профілактичних оглядів студентів та працівників ТДМУ; 
- організація та контроль за роботою Тернопільської університетської лікарні.
- організація роботи навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в сільській місцевості Тернопільської області.