Вас вітає кафедра терапевтичної стоматології !

Штат кафедри: 1 професор, 10 доцентів, 4 асистенти, 2 старших лаборанти, 1 лаборант.

Дисципліни що викладаються на кафедрі:

"Пропедевтика терапевтичної стоматології";

"Терапевтична стоматологія"

На кафедрі навчаються студенти:

стоматологічного факультету

за спеціальностями:

"стоматологія" (II - V курс)

за формою навчання:

очна.

Стоматологія (від грец. Stoma-рот, logos-учення) – медична дисципліна, що займається вивченням

етіології і патогенезу захворювань зубів, щелеп і інших органів порожнини рота, їх діагностикою, лікуванням і профілактикою.

Терапевтична стоматологія в тривалому і складному процесі становлення і розвитку сформувалася в багатогранну галузь наукової медицини. Ця галузь складається з самостійних і в той же час тісно і органічно зв'язаних між собою дисциплін – пропедевтики, ендодонтії, пародонтології, вчення про ураження слизової оболонки порожнини рота.

Пропедевтика терапевтичної стоматології

займається проблемами історії стоматології, вивченням анатомо-фізіологічних особливостей органів порожнини рота, стоматологічного інструментарію та обладнання стоматологічних кабінетів, питаннями ергономіки, деонтології та структурою стоматологічної служби.

Одонтологія включає одонтопатії каріозного та некаріозного походження, а також ендодонтію -

мікроодонтохірургічні втручання в порожнині зуба і кореневих каналах.

Пародонтологія - розділ терапевтичної стоматології, присвячений патології довколозубних тканин (гінгівіти, пародонтити, пародонтоз, пародонтоліз).