Вас вітає кафедра медичної фізики діагностичного

та лікувального обладнання!

"У фізиці часто траплялося, що істотний успіх був досягнутий проведенням послідовної аналогії

між непов'язаними з вигляду явищами. " (Алберт Ейнштейн)

Штат кафедри: 6 доцентів, 2 асистенти, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Медична фізика діагностичного та лікувального обладнання ;
 • Основи біологічної фізики та медична аппаратура ;
 • Медична та біологічна фізика ;
 • Біологічна фізика.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • 221 «Стоматологія» ;
 • 222 «Медицина» ;
 • 223 «Медсестринство» ;
 • 226 «Фармація, промислова фармація» .

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.