Кафедра медичного права

Кафедра медичного права забезпечує навчальний процес на додипломній освіті, створюючи умови для опанування майбутніми медичними працівниками необхідного обсягу правових знань, практичних механізмів правореалізації з метою збереження балансу взаємин між суб'єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров'я