Головна‎ > ‎

Навчальна робота

НА КАФЕДРІ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ВИВЧАЮТЬ:


Медичний факультет: "Лікувальна справа - 3 курс"        - Назва предмету Клінічна біохімія

 

        

  "Медико-профілактична справа - 3 курс"

 

  

     - Назва предмету Клінічна біохімія

 

 

  "Лікувальна справа - 6 курс"

     - Назва предмету Клінічна лабораторна діагностика в педіатрії

  "Лікувальна справа - 6 курс"

     - Назва предмету Клінічна лабораторна діагностика в акушерстві та гінекології


Факультет іноземних студентів: "Лікувальна справа - 3 курс"        - Назва предмету Клінічна біохімія

 

 

  "Лікувальна справа - 6 курс"

 

     - Назва предмету Клінічна лабораторна діагностика в педіатрії

 

  "Лікувальна справа - 6 курс"

 

     - Назва предмету Клінічна лабораторна діагностика в акушерстві та гінекології

 

Фармацевтичний факультет:

 "Фармація - 3 курс"        - Назва предмету Лабораторна діагностика

 


ННІ медсестринства:

 

 "RN-BSN - 2 курс медсестри-бакалаври"

 

        - Назва предмету Клінічна лабораторна діагностика

 


ННІ післядипломної освіти:

 

Первинна спеціалізація з фаху «Клінічна лабораторна діагностика»

 

ПАЦ з фаху «Клінічна лабораторна діагностика»


Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з проектом "Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

Четверо викладачів кафедри клініко-лабораторної діагностики сертифіковані на право викладання англійською мовою

Кафедра клініко-лабораторної діагностики є опорною з лабораторної діагностики для медичних факультетів (з 2011 р.). У цьому напрямку прорецензована навчальна література, яка створювалась іншими колективами, розроблені типові програми, надаються консультації, регулярно проводяться наради та засідання.

          Колектив кафедри велику увагу приділяє створенню сучасної матеріальної бази, удосконаленню методики викладання. Всі лекції для студентів та курсантів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

          Під час семінару  викладачі разом із студентами обговорюють основні питання теми у вигляді дискусії, розбирають ситуаційні задачі, питання ліцензійного іспиту "Крок", проводять ділові ігри.

На кафедрі впроваджена система інтерактивного навчання з використанням відео-систем, які розміщені у трьох навчальних кімнатах, що дозволяє максимально ефективно ознайомити студентів з навчальним матеріалом.

Штат кафедри виготовляє мікропрепарати, які успішно використовуються у навчанні студентів та курсантів. 

Практичні заняття зі студентами проводяться в міжкафедральній навчально-дослідній лабораторії, яка складається з клінічної, біохімічної, імуноферментної, імунологічної лабораторій та лабораторії полімеразної ланцюгової реакції.

В клінічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження периферичної крові, еякуляту, сечі, здійснюють оцінку гінекологічних та урологічних мазків під керівництвом викладача.

          В біохімічній лабораторії студенти знайомляться з методами дослідження біохімічного профілю крові, використовуючи напівавтоматичний біохімічний аналізатор Humalyzer 2000.

В імунологічній лабораторії студенти самостійно проводять визначення вмісту молекул середньої маси, еритроцитарного індексу інтоксикації та циркулюючих імунних комплексів. Під керівництвом викладачів студенти здійснюють підготовку зразків для визначення показників клітинного імунітету методом проточної цитометрії та інтерпретацію отриманих результатів.

В імуноферментній лабораторій студенти ознайомлюються з методиками визначення гормонів щитовидної, прищитовидних, статевих залоз та наднирників, антитіл до вірусних гепатитів, гельмінтозів, TORCH-інфекцій.

В лабораторії полімеразної ланцюгової реакції студенти ознайомлюються з сучасним оснащенням лабораторії для дослідження ДНК та РНК.

Матеріально-технічна база кафедри представлена всім необхідним для забезпечення ефективного функціонування та проведення як навчального процесу, так і консультативних біохімічних, імунологічних, гемостазіологічних, гематологічних, цитологічних досліджень.

Практичне заняття проводить доцент, доктор медичних наук Криницька І.Я.
Доцент, д.м.н. Марущак М.І. проводить практичне заняття з іноземними студентами


 

Під керівництвом д.м.н. Марущак М.І. студенти досліджують мазок крові

 


Асистент, к.м.н Габор Г.Г. знайомить студентів з методом проточної цитометрії


 


Студенти виконують біохімічний аналіз крові на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі "Human 2000"


Студенти-іноземці вивчають принцип роботи автоматичного імуноферментного аналізатора


                                            Асистент Панасюк Я.В. проводить практичне заняття з клінічної біохімії


                          Доцент Потіха Н.Я. проводить практичне заняття з клінічної біохімії з іноземними студентами
            Асистент Мартинюк І.А. та проф. Кліщ І.М. проводять практичні заняття з клінічної лабораторної діагностики з курсантами 


У перспективі кафедра буде розміщуватися у новому лабораторному корпусі університетської лікарні. Це дозволить використовувати для потреб клініки і в науковій роботі викладачів і практичних лікарів сучасні інформативні лабораторні методи – проточної цитометрії на апараті «Beсman coulter», полімеразно-ланцюгової реакції – на апараті «Rotor Geen», імуноферментного аналізу – «Stattfax» .
Проект сучасного лабораторно-діагностичного комплексу