Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти, 4 асистенти, 2 старших лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Фармацевтчна ботаніка”;
 • “Фармакогнозія з основами біохімії рослин”;
 • “Ресурсознавство лікарських рослин”;
 • “Фізіологія та біохімія рослин”;
 • “Анатомія та морфологія рослин”;
 • "Основи систематики рослин";
 • "Мікологія та альгологія"
 • Спеціалізація “Основи фітотерапії”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів.

за спеціальностями:

 • "фармація" (І-V курси)

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна.