Вас вітає кафедра фармації Навчально-наукового інституту післядипломної освіти !

Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Для провізорів-інтернів:

§ "Організація, управління та економіка фармації";

§ "Фармакогнозія";

§ "Фармацевтична технологія";

§ "Фармацевтичний аналіз";

§ "Елементи практичної психології";

§ "Спеціальна підготовка".

Для провізорів-курсантів:

§ "Управління та економіка фармаці";

§ "Фармацевтична технологія";

§ "Якість, стандартизація та сертифікація ліків";

§ "Фармакогнозія";

§ "Спеціальна підготовка";

§ "Елементи практичної психології";

§ "Проблеми та профілактика СНІДу".

На кафедрі навчаються:

§ провізори-інтерни за фахом "Загальна фармація";

§ провізори-курсанти:

§ ПАЦ за фахом "Загальна фармація», "Організація і управління фармацією";

§ спеціалізації за фахом "Організація і управління фармацією".

за формою навчання:

§ очна.