Barreres mentals invisibles

El subconscient es un fitxer ple de creences, habits i autoimatge

Societat de 'informació + Economia del Coneixement


Comments