Seguim un programa basat en la psicologia cognitiva que impulsa la teva Intel·ligencia Emocional

Publicado por Orient@-T en 1:33 PM 0 comentarios

martes, octubre 10, 2006


A la terminació de la primera fase del procés, es pot assegurar que:

Les persones entenen el procés del pensament, és a dir com funciona la nostra ment, el que els obre al poder d'observar i interpretar la realitat.

Les persones deixen de donar la culpa a l'entorn i als altres perquè prenen consciència de lacapacitat que tenen d'acostar el centre de control de les situacions al seu interior.

Coneguda la realitat que estan, les persones aprenen a crear i pensar en resultats finals, clau perquè els mecanismes interns de la ment disparin l'energia i els passos necessaris per a arribar a aquestes metes o resultats.La claredat i vivència dels resultats finalscreats, alerta al Sistema d'Activació Reticular per a percebre les informacions útils en relació amb els resultats desitjats.

La resistència als canvis està governada per la nostra permanència en el que anomenem Zones Còmodes. Les persones aprenen a expansionar aquestes Zones Còmodes, convertint les amenaces d'un canvi en noves oportunitats.

Les persones arriben al coneixement i convenciment que tenen una capacitat de fer que les coses ocorrin molt major que el que mai han pensat. I aprenen a aplicar-la.

Les persones aprenen a expressar les seves metes i objectius (en afirmacions), i a treballar amb elles, de manera que des del seu interior, es generen l'energia i creativitat necessàries.

Les persones, al prendre el centre de control de les situacions, no “han de fer” les coses. Decideixen, volen, trien fer-les. Això redunda en major eficàcia, més sentit de la responsabilitat, millors relacions, …

Les persones aprenen que els canvis comencen per un mateix i des de l'interior. Amb això estan sempre disposats a donar el primer pas per a millorar una situació o relació.

Les persones aprenen que la percepció de cadascun no és completa (escotomas). Cadascun tenim “la nostra veritat”. ALcompartir amb respecte les percepcions i opinions s'assoleix unaveritat més completa.

Les persones aprenen, amb això, el sentit del treball en equip i decompartir responsabilitat en l'assoliment d'un objectiu.
Generació d’Una Xarxa:
  • Amb les persones sorgides dels propis Casals (assistents al programa)

§ Que coneguin (hagin perdut la por), l’ús del Correu Electrònic i Navegar per Internet i algunes de les seves utilitats per les tasques de Dinamització

  • Que duguin a terme, posteriorment, les tasques d’Orientació a totes aquelles persones Grans del Casal i del seu municipi

§ Que sigui testimoni de les seves experiències i resultats per motivar a aquells i aquelles que estan al seu voltant

Va consistir en un conjunt de sessions combinades amb una actuació per Internet (Coaching), al llarg del programa i posteriorment:

Ä Una primera sessió de confluència d’una jornada sencera amb la totalitat dels assistents distribuïts en dos grups al Parc del Coneixement Flor de Maig (Cerdanyola)

Ä Tres sessions de formació al mes de Desembre i tressessions de formació al mes de Gener, de tres hores cada sessió. En sis grups, dos grups a Sant Boi, dos grups a Mataró i dos grups a Cerdanyola.

Ä Una darrera sessió de confluència, al final, també en dos grups a Flor de Maig.

ÄUna sessió explicativa, al inici, al col·lectiu d’interlocució entre la Diputacióde Barcelona (Benestar Social)i els Municipis (Referents)


Afegir valor als espais

15 d’oct. 2010, 6:27 publicada per MultiOna 2Q10   [ actualitzat el 15 d’oct. 2010, 6:28 ]Dinamització espais Internet de la Xarxa de Casals municipals de la Província de Barcelona.

I tu,... per què no?

...neix a conseqüència del interès de la Diputació de Barcelona enincorporar l’ús d’Internet en elsCasals Municipals de la província de Barcelona.

L’actuació es va dur a terme entre el Comissionat per a la Societatdel Coneixement l’àrea de Benestar Social de la Diputacióde Barcelona, en col·laboració amb els 45 Municipis que van participar.

Les activitats realitzades ha tingut l’objectiu de Dinamitzar (idear, divulgar, participar i fer participar) i, especialment, fer-ho en Xarxa(en el Casal,

amb el Casal, en el Municipi, amb el municipi i “els Casals en equip”)

eCoaching

15 d’oct. 2010, 6:26 publicada per MultiOna 2Q10   [ actualitzat el 15 d’oct. 2010, 6:43 ]


Actuacions de Coaching per Internet amb referències permanents a allò que es va anar desenvolupant amb les sessions de confluència i formació, al llarg del programa i posteriorment


Sessions de Formació a Flor de Maig ( 36 persones en 2 grups)

Sessions de formació a Mataró 30 persones en 2 grups

Sessions de formació a Sant Boi 45 persones en 2 grups

Sessions de Confluència al Parc del Coneixement de Flor de Maig al començament i al final

el Camí de l'Excel·lència

15 d’oct. 2010, 6:25 publicada per MultiOna 2Q10
És un pas en el Camí de l'Excel·lència per a fomentar la imaginació, creativitat i iniciativa individuals, i conjuntar-les amb la col·laboració, enteniment i confiança en l'aportació i participació dels altres.

Adquirir i, progressivament, fer créixer la confiança i seguretat en ambdues idees, permet un creixement i desenvolupament equilibrat de la personalitat individual, professional i d'integració en l'equip. Duu al creixement personal i de les organitzacions, basant-se en el coneixement racional i emocional que s'adquireix de l'origen de l'eficàcia de les persones. Andreu Ca,mpanarioI ..... per a aconseguir-ho:

Es recolza en les estructures i iniciatives ja existents (Agrupacions i Associacions, Ajuntaments, Comarques, Autonomies, Col·lectius professionals, Empreses...) afegint valor. No és un objectiu crear grups nous ni establir diferències amb els que existeixen.

"Anima" la utilització dels recursos locals (ordinadors, connexions...) existents a cada zona adaptant-nos a la disponibilitat dels mateixos.

Dotem a cada persona que participa en el programa d’un correu electrònic (gmail) sobre el que recolzarà la seva comunicació amb la resta de l’entorn.


Definim les activitats de forma individualitzada.


La Dinamització

15 d’oct. 2010, 6:23 publicada per MultiOna 2Q10La DinamitzacióMetodologia i bases


Un programa per a La Dinamització “des de dins, duradora i suggerent”, impulsada pels “motors” locals.

El programa Orient@-t compta amb una metodologia pròpiaque té per objectiu ladinamització dels col·lectius, fomentant la comunicacióinterpersonal i l’ús de les noves tecnologies. 

Es concreta en diferents projectes d’acord a cada col·lectiu i necessitat.

Aquest procés de dinamització es realitza en l’entorn on es desenvolupa l’activitat i la vida de cada grup de persones. L’objectiués realitzar un procés on es prengui consciència de la Realitat en la que “s’està” per tal de generar un compromís que representa el desig i la decisió d’una Meta, un Objectiu “La Visió”.Els canvis es generen des de l’interior de la persona i del col·lectiu: es tracta de superar les barreres internes no explicitades que obstaculitzen el creixement personal, per tal de descobrir el propi potencial i generar canvis d’actitud avaluables i perdurables, amb la finalitat d’assolir els resultats i les metes desitjades.

S’ocupa, també, de generar en l’organització, “col·laboradors” per al recolzament i enriquiment del procés: facilitadors - orientadors, que conjuntament amb la direcció del projecte observen, duen a terme, ajusten, y velen pel desenvolupament del procés. Amb aquesta finalitat es fan les següents actuacions:

 Identificar en cada col·lectiu aquelles persones que tinguin una major predisposició o iniciativa per a ser orientadors i localitzar els recursos existents i la seva disponibilitat.

 Sensibilitzar i formar a aquests orientadors que seran els encarregats de transmetre i estendre el programa a la resta de persones del seu voltant.

 Dotar-los de les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca d’orientació i de comunicació.

 Proporcionar a l’orientador contactes amb persones properes al seu entorn a les que pugui traslladar les seves preguntes i pors.

Orient@-T Xarxa Comunicad'or

15 d’oct. 2010, 6:21 publicada per MultiOna 2Q10aquest programa de dinamització es duu a terme realitzant les següents activitats:


Diagnòstic i avaluació per tal d’identificar els col·lectius i recursos.

Elaboració d’unprojecte específic per a un col·lectiu.

Medició prèvia d’Indicadors Clau
que en medicions posteriors permetran quantificar i avaluar els canvis obtinguts

Sessions de formació, tallers i pràctiques amb les persones queparticiparan en el programa.Sessions d’anàlisi i planificació. Es reuneixen a tots els que han participat i es fa una posta en comú de les experiències i del que s’ha aprés; s’exposen conclusions amb allò que han de realitzar els orientadors i de les eines que tenen a la seva disposició per a continuar dinamitzant a d’altres persones del seu col·lectiu.
Seguiment ......

.

conèixer els resultats !!! 

per això es dota a cada persona que participa d’un correu electrònic el qual és el fil que permet seguir en contacte amb les persones que van formant part de la xarxa.


Les estadístiques de l’ús d’aquest correu electrònic son la base que ens serveix per mesurar els resultats.

El seguiment és fonamental per a que els orientadors es sentin recolzats, suportats i reconeguts

(coaching- suport) en el treball que ells desenvoluparan ja que ho faran de forma desinteresada.

El programa preveu eines de participació, comunicació i reconeixement dels que segueixen en la tasca de la dinamització.


1-5 of 5

Comments