โรงเรียนตะพานหินขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน WRG ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ ศูนย์การค้า The hub เซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับสิทธิ์แข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games ณ ประเทศสิงคโปร์ ภาพกิจกรรม
    วันที่ 1 สิงหาคม 2560  โรงเรียนตะพานหิน ซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วย Google Sites   ภาพกิจกรรม 

  กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนตะพานหิน จัดเลี่ยงครูเกษียณอายุราชการปีการศึกษา 2560 วันที่ 28-29 กรกฏาคม 2560 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพกิจกรรม >>> 
   วันที่ 21 กรกฎาคม โรงเรียนตะพานหินได้รับเกียรติจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษลพบุรี จัดโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตะพานหิน ภาพกิจกรรม
        วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนตะพานหินจัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ภาพกิจกรรม

   โรงเรียนตะพานหิน โดยนายธวัชชัย เทศขำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบธงและเข็มให้กับสภานักเรียนชุดใหม่และมอบเกียรติบัตรให้กับสภานักเรียนชุดเก่า ภาพกิจกรรม

ข่าวคอมพิวเตอร์