:לפרטים ניתן ליצור  קשר


  טלפון
0547392994

: דוא"ל
Tandyr.israel@ gmail.com