הצלחה גדולה בתרגיל החירום בבית ספר יסודי טמרה העמק 

עקב מאמץ גדול ותיאום בין צוות המורים המנהל ורכז התקשוב .


ולא נשכח את התלמידים ותרומתם להצלחת היום .

 הרבה תודה  והערכה לרכז התקשוב כארם עזאיזה על 

המאמץ והמעקב הגדול לצלחת התרגיל .. 


 והרבה תודות לצוות המורים על שיתוף הפעולה ..
 

الاخر هو انا - طمرة المرج.wmv

 


يوميات مدرسة طمرة المرج الابتدائية