HomeWhakataukī o te Wiki

“Tangata ako ana i te whare, te turanga ki te marae, tau ana”

A person who is taught at home, will stand collected on the Marae (meeting house grounds)


Ngā Pānui
  • Rugby - Wednesday!
  • DARE - Monday, Thursday.
  • Kapa Haka - Tuesday.
  • Careers - Friday.