Täby Enskilda 1-1

Vi tycker det är självklart att du som elev skall ha god tillgång till modern IT-teknik, som en förberedelse inför studie- och yrkesliv. 

Kommunikationen med kurslärare och samarbeten med klasskamrater, i såväl små arbeten som större projekt, kräver detta.

Täby Enskilda Gymnasium är en 1-1-skola. Det innebär att du som elev har tillgång till en egen bärbar dator. Vi samarbetar nära med LIN Education och Apple. Alla blivande elever kommer att ha tillgång till en egen MacBook.

Alla skolans lokaler är självklart utrustade med trådlöst nätverk så du kan jobba fritt i skolans lokaler (eller på gräset när solen skiner).

IT och IKT leder till att saker som inte tidigare var möjliga i skolan blir möjliga. Arbetssätt och undervisning som bygger på ett aktivt sökande, analyserande och kollaborativa processer underlättas och förändrar pedagogens roll i skolan.

Val av plattform, hårdvara, mjukvara och utbildning måste stödja dessa processer. Det måste givetvis också stödja de pedagogiska processerna. Det är också viktigt att se hur IT kan stödja elever som har problem med traditionella lärstilar. Det vidgade textbegreppet med ljud, bild, rörlig media via nätet, film med mera blir ett naturligt inslag i undervisningen och ger dessa elever fler sätt att såväl tillgodogöra sig som presentera information. 

Med den utveckling som internet och de pedagogiska resurserna utvecklats sista åren finns givetvis ett enormt bibliotek av information att ta del av inom utbildning - varje dag.