Tidsaxel

Här nedan följer en tidsaxel, de olika färgerna på axeln visar ungefär när olika riken eller kulturer existerat genom historien som har haft en särskild betydelse för matematikens utveckling. Det tidsspann som illustreras på tidsaxeln visar när dessa riken och kulturer har en historia som visar på användandet av matematik som är intressant ur en matematisk-historisk synvinkel. Detta är naturligtvis inte hela historien, det hela börjar långt innan egypterna och babylonierna. Bland de äldsta fynd som gjorts som man kan förknippa med någon slags räkning är upp till 30 000 år gamla, det handlar om djurben av olika slag med serier av skåror1. En metod för att hålla reda på hur många av någonting det är. Inte helt olikt hur vi ibland gör när vi drar ett streck för varje värde, och när och när man kommer upp till fem så drar man ett diagonalt streck över för att markera en grupp om fem.


  Matematiken är en av de äldsta och största vetenskaperna genom tiderna. Användandet och utvecklingen av matematiken har skett på många platser runtom i världen. När man lär sig matematik idag är det många saker som man lätt kan ta för givet,och tro att det alltid sett ut så som det gör nuförtiden. Men saker som talet 0 och negativa tal kan man se är långt ifrån självklarheter i historiens begynnelse. Det är många saker som med våra ögon sett skulle bli betydligt svårare att göra, om man inte hade hjälp av siffror eller matematik. Saker som till exempel tid, vikt, pengar och mått kan bli väldigt knivigt att använda om man inte kan använda matematik. Därför har människan, när behovet har funnits, skapat eller utvecklat ny matematik.