Ytterligare ämnen

Utöver de rubriker jag skrivit om ovan så har jag stött på många ytterligare ämnen som även de är intressanta, här under följer några rubriker man kan skriva mer om.

Egypten

Rhindpapyren


Babylonien

Det Babyloniska riket och dess historia
De Babyloniska beräkningarna


Grekland

De grekiska siffrorna
Hur grekerna räknade
Grekisk astronomi
Fler kända greker

Kina


Mayaindianerna

Gudabilderna
Mayakalendrarna


Indien


Arabvärlden

Al Kwharizmi


Inkaindianerna


Aztekerna


Europa

Treviso aritmetiken
Fingerräkning
Leonardo Da Vinci
Studia generalia

1600 talet

Isac Newton
René Descartes
Gottfried Leibniz
Den symboliska abstraktionen
Analysen


1700 talet

Leonard Euler
Carl Friedrich Gauss
Maria Agnesi


1800 talet

Karl Weierstrass
Sonja Kovalewsky


1900 talet


Svensk historia

Gösta Mittag-Leffler


Kvinnliga matematiker


Abakusräkning