Matematik 2b

Presentationer


Linjära funktioner
Taxi trouble        Övningspapper    Lösningsförslag
Extra linjära funktioner i GeoGebra    Övningspapper
Extra övningar i att använda GeoGebra    Övningspapper
Extra kapiteltest linjära funktioner    Övningspapper
Extra blandade uppgifter på linjära funktioner    Övningspapper     Lösningsförslag grund    Lösningsförslag mellan
Extra inkomstskatten    Övningspapper    Lösningsförslag

Ekvationssystem och olikheter

Algebra

Exponentialfunktioner  ( litteratur )

Geometri

Statistik

Planering

Här hittar du länken till vår planering. Planeringen är ett levande dokument som fylls på allteftersom vi jobbar oss vidare i kursen.

S2C        EK2