Länkar

Skolverket
Det viktigaste du hittar här är kanske det centrala innehåll och de kunskapskrav som ingår i de olika matematikkurserna på gymnasiet.


Primgruppen
ansvarar för att skapa de nationella proven i matematik. På den här sidan så hittar du gamla kursprov. Är det så att du söker ett nationellt prov i någon av de äldre kurserna så kan du hitta dessa här.

Iceclimbers
Min gamla hemsida, här hittar du allt material jag gjort innan jag började jobba på Täby enskilda gymnasium. Det finns mycket genomgångar, övningspapper och gamla prov till kurserna matematik a-e


GeoGebra
Detta är ett väldigt effektivt program i vilket man kan rita grafer och geometriska figurer. Programmet är gratis och det enda som krävs för att använda programmet är att man har java installerat på sin dator.


WolframAlpha
På denna sida kan man mata in sina matematiska problem och låta datorn sköta jobbet. WolframAlpha ger väldigt ofta bra svar och det går ofta att få se steg för steg hur man kan gå tillväga för att komma fram till lösningen. Nästan för bra för att vara sant!


Nordiskt centrum för matematikutbildning
Här finns det väldigt mycket matnyttigt, månadens problem, matematiska artiklar och så vidare. Här hittar man också Nämnarens hemsida, en matematisk tidskrift.Fråga Lund om matematik
Kör man fast på ordentligt på ett problem kan man vända sig hit för att få hjälp med sina problem. Det finns svar på många redan ställda frågor också.Mattecentrum
Här kan man ställa frågor om matematik och man kan även titta på videgenomgångar på olika delar. Mattecentrum bedriver också räknestugor.Wikipedia
Det finns väldigt mycket matematiska artiklar samlade på Wikipedia, det finns fler på engelska, men utbudet på svenska är också gediget.
 

Mac Tutor
På denna inte alltför tillpiffade sida finns det väldigt mycket information om matematikens historia och om berömda matematiker.The Prime Pages
Här finns det kort sagt väldigt mycket information om primtal. 

Ett primtal, är ett heltal p, som är större än 1 och vars enda delare är ±1 och ±p.