Kluringar

1.    Fyra män står vid änden av en bro, som de alla skall över. Det är natt, och de har bara en lampa. Maximalt två män kan gå över bron samtidigt, och den eller de som går över bron måste ha med sig ficklampan. Denna måste alltid bäras fram och tilbaka. Den får inte kastas eller liknande. Varje man går med olika fart. Går två män tillsammans, så går de aldrig snabbare än den långsammaste kan gå. För man 1 tar det en minut att gå över bron. För man 2 tar det två minuter. För man 3 tar det 5 minuter och för man 4 tar det tio minuter. Om man 1 och 3 går tillsammans över bron så tar det 5 minuter för dem att komma över. Hur kan alla fyra männen komma från ena änden av bron till den andra på sammanlagt 17 minuter?


2.    Hur mycket skall man ha på sitt bankkonto om man skall tjäna 500 kronor per dag om räntan ligger på 5 procent?


3.    En melon väger 500g. 95% av vikten är vatten. När man väger melonen en vecka senare så är det 90% vatten. Hur mycket väger melonen då?


4.    Vilken är nästa figur i serien?


5.    Om 27 grodor fångar 27 flugor på 27 minuter, hur många grodor behövs det om de skall fånga 81 flugor på 81 minuter?


6.    Om fyra år är är jag fem gånger så gammal som jag var för 16 år sedan. Hur gammal är jag?


7.    Vilken är nästa figur i serien?


8.    Vilket är nästa tal i serien?


9.    Alexander och Jan är tillsammans 19 år, medan Alexander och Gunnar tillsammans är 37. Jan och Gunnar är tillsammans 52. Hur gamla är de tre var för sig?


10.    En vandrare går 40 kilometer på sin sista semesterdag och ökar därmed det genomsnittliga antalet kilometer per dag från 32 till 33 på sin vandringssemester. Hur många kilometer måste han gå för att höja genomsnittet till 35 kilometer?


11.    Fem olika hela tal ger 25, när de adderas, och 2520, när de multipliceras. Vilka fem tal rör det sig om?


12.    Hur ser nästa figur ut?


13.    Hur många grader är den markerade vinkeln?14.    Under ett affärsmöte skakar alla deltagarna hand med varandra exakt en gång. Det ger totalt 15 handskakningar. Hur många deltagare är det på mötet?15.    Vilken vikt skall placeras på X för att balancera vågen?16.    Man har borrat ett hål med diametern 5cm igenom en kula med diametern 13cm. Hålet går rakt igenom centrum av kulan. Hur djupt blir hålet?17.    På bilden ser vi en glaskub, längden på sidorna är 1 meter. Inuti lådan finns en fluga och en myra. Flugan kan flyga och myran kan klättra på väggarna. Vilken är den kortaste vägen, och hur lång är den, för de respekive insekterna om de skall ta sig mellan de två lila cirklarna?
18.    "Om ett kort har ett D på ena sidan så finns det en 3:a på den andra sidan" lyder ett påstående. Vilka kort måste man vända på för att kontrollera att regeln stämmer i detta fallet? Varje kort har en siffra på ena sidan och en bokstav på den andra.


19.    En bonde köper 10 träd och sätter dem i 5 rader med 4 i varje. Hur gör han?


20.    En stor matta, vars sidor är två meter långa, ligger ovanpå en mindre matta, vars sidor är en meter långa. Hörnet på den stora ligger i mitten av den lilla. Hur stor del av den lilla mattan är täckt?21.    Ett vanligt schackbräde går att täcka helt med dominobrickor, då varje dominobricka tar upp två rutor på brädet. Går det högra brädet att fylla med sådana dominobrickor?
22.    Kan du fylla i siffrorna 1 till 9 i rutorna på kvadraten så att varje kolumn, rad och diagonal får samma summa?23.    Hur många grader är det mellan den stora och den lilla visaren på en klocka, när klockan är kvart över tre?