Kamratbedömning

Jag har som plan att försöka arbeta med små repetitionsuppgifter och lära av varandra genom att implementera kamratbedömning. Dessa uppgifter är tänkta att komma kontinuerligt och behandla något som vi ditintills gått igenom. Ni som elever får då då till exempel en eller två uppgifter på ett papper som skall lösas på egen hand. Därefter byter man sitt papper med en klasskamrat, gärna någon som man ännu inte bytt med. Därefter går vi igenom uppgiften tillsammans på tavlan och försöker att reda ut frågetecken. Ni elever kommer därefter att få rätta varandras uppgifter. Sen skall du skriva två positiva saker som du märkt när du rättat och en sak som man skulle kunna försöka jobba på framöver. Att skriva bra kommentarer på någons uppgifter är något vi kommer att öva på samtidigt som vi gör detta och det är något som jag tror kommer att hjälpa till mycket även i det egna lärandet. När du får tillbaka din feedback så får du dokumentera det i din matematiklogg, skriva ner vad du gör bra och vad du kan tänka på framöver. Slutligen samlar jag som lärare in dessa och sparar.

Vi kommer att ha vanliga examinationer också så detta är något vi kommer att göra för att lära oss mer. Det här min idé om hur jag på ett sätt skulle kunna implementera mig av ett mer formativt arbetssätt i matematiken.

Här hittar du förslag på respons du kan ge till dina klasskamrater.

Är du nyfiken på vad formativ bedömning innebär så finns teoridelen till mitt examensarbete, som handlar om just detta, att läsa här