Källor

Tidsaxel

1 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 16.


Egypten

1 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 244.
2 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 242.
3 Wikipedia - Forntida egypten (2008-01-10) länk.
4 Wikipedia - Världens sju underverk (2008-01-10) länk.
5 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 26.
6 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 243.
7 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 246, 249.
8 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 248.
9 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 255-262.
10 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 252-254.
11 Mathisgoodforyou - Egyptian unitfractions (2008-01-10) länk.
12 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 148.


Babylonien

1 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 45 – 50.
2 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 122.
3 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 234.
4 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 44.
5 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 58 - 59.
6 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 50.


Grekland

1 MacTutor (2008-01-12) länk.
2 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 58 - 59.
3 Wikipedia - Pythagoréerna (2008-01-12) länk.
4 Wikipedia - Sokrates (2008-01-12) länk.
5 Wikipedia - Platon (2008-01-12) länk.
6 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 161-165.
7 Besök på Carolina rediviva (2007-22-11).
8 Euklides elementa online (2008-01-13) länk.
9 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 287-289.
10 Bilden tagen med författarens tillstånd (2008-01-13) länk.


Mayaindianerna

1 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 429.
2 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 432.
3 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 435.
4 MacTutor (2008-01-13) länk.
5 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 431.
6 Räknekonstens kulturhistoria, del 1 - Georges Ifrah - sid 430.
7 Wikipedia - Maya calender (2008-01-14) länk.
8 Wikipedia - Mayakalender (2008-01-14) länk.


Europa

1 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 340.
2 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 342.
3 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 362.
4 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 361.
5 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 336.
6 Wikipedia - Fibonacci (2008-01-15) länk.
7 Wikipedia - Fibonaccital (2008-01-15) länk.
8 Matematiken i historien - Jan Thompson – sid 368-369.
9 Wikipedia - Cardano, Tartaglia (2008-01-15) länk länk.


Svensk historia

1 Föreläsning i matematikens utveckling (2007-11-20)
2 Nationellt centrum för matematikutbildning (2008-01-16) länk.
3 Nationalencyklopedin - Collegium curisororum (2008-01-16) länk.
4 Wikipedia - Klingenstierna (2008-01-16) länk.
5 Nationalencyklopedin - Klingenstierna (2008-01-16) länk.
6 Linné online (2008-01-16) länk.