Lärloggar

Nedan hittar ni inspirerande exempel från olika kurser. 
Syftet med lärlogg/utlvecklingslogg/reflektionslogg är att hjälpa eleven samla sina lärdomar under lektionen.

EHT har en arbetsplan med frågor som hjälper elever att komma igång. Varför inte låta alla elever svar på frågorna?

Gymnasiearbetet

Här kommer några exempel på sådant eleverna skriver om, givetvis helt beroende på vad gymnasiearbetet handlar om. 


Pedagogiskt ledarskap

Exempel från kursen Pedagogiskt ledarskap där loggen är ett ställe där både eleven och läraren synliggör vad som händer med lärandet men även om något inte känts bra och sådant som läraren bör veta.

Exempel på reflektioner som eleverna uppmuntras göra i Svenska.

Så här organiserar du din portfölj i Svenska 2.

---
Sven har haft en Teach Meet angående lärloggar.