Skrivmallar

Syftet med skrivmallar är att hjälpa eleven att komma igång med sitt skrivande. Nedan hittar ni inspirerande exempel från olika kurser.

Texten ska vara två-tre sidor lång och blir underlag för bedömning i alla tre kurserna. Du ska använda dig av minst två källor, som du refererar till, och ett vetenskapligt språk.


Vilka provocerades av konstverket? Varför provocerades de? Och vad blev konsekvenserna av det provocerande konstverket?

En instruktionsfilm som beskriver hur mallen ska användas.

Här följer sex stycken mallar för enkla texttyper att använda sig av i Religion 1 och Religion 2. Men först lite språktips och hjälp i att komma igång med skrivandet och i att formulera sig.


Retorik: Mall för personlig reflektion

När du gör din reflektion ska du utgå från de områden som beskrivs nedan. Skriv ner dina reflektioner angående de olika delarna


Att skriva ett korrekt referat är bland det första du lär dig i svenska på gymnasienivå. Referatskrivning är grunden för de längre utredande och argumenterande texter du skriver i Svenska 2, och en viktig beståndsdel i de vetenskapliga texter du ska producera i Svenska 3.

Rubriken ska vara kort (helst inte mer än tio ord) och innehålla din tes. Se efter om rubriken anges i uppgiftsinstruktionen, eller om du ska komma på en själv.

Du har fått i uppgift att hålla ett utredande tal. Följande strukturmall finns i uppgiftsinstruktionen.

Allmänt kring skrivande, användbart i andra kurser.