יוזמה וחדשנות באמצעות קריאה ויצירה

הנכם מוזמנים לחבור ליעד מנהלת המחוז: יוזמה וחדשנות באמצעות קריאה ויצירה

הפעילות והאירועים המחוזיים הינם פרי שיתוף הפעולה בין צוות העברית וצוות התקשוב במחוז ובבתי הספר. 

סגל המדריכים והרכזים עומד לרשות בתי הספר לצורך יישום הפעילויות.

 חשוב שהיצירות יופקו בתהליך ארוך טווח שיתקיים לאורך השנה ויכללו:

*     בקרה עצמית

*     הערכת עמיתים

*     משוב יעיל של המורה (נקודות חוזק, נקודות טעונות שיפור, יעד להמשך התפתחות)

יצירות התלמידים יוצגו בתערוכה בית ספרית 

תלמידים ומורים ימליצו על יצירות שתייצגנה את בית הספר :

      * ספרונים קשיחים יוצגו בכנס נבחרת הקוראים

      * תוצרים דיגיטלים נבחרים יוצגו בתערוכה המחוזית הוירטואלית - "יוזמים ויוצרים בעקבות קריאה"

משלוח היצירות למחוז

כל בי"ס מוזמן לשלוח:

ספרון אחד קשיח מכיתות א-ג

ספרון אחד קשיח מכיתות ד-ו

עד 2 יוזמות נוספות מרשימת הפעילויות המופיעות בסרגל העליון. שכבת הגיל מהם יישלחו היצירות- עפ"י בחירת בית הספר.

היצירות ישלחו מיום  א', ב' ניסן, 22.3.15 עד יום ו', כ"ח ניסן, 17.4.15

הספרונים הקשיחים ישלחו לענת גאוטה ומיכל אורצ'רד,  משרד החינוך, מחוז ת"א, רח' השלושה 3, יד אליהו.

הספרונים הקשיחים יוצגו בתערוכה שתתקיים בכנס נבחרת הקוראים.

היצירות דיגיטליות ישלחו אל: יעל ירון, הממונה על התקשוב במחוז תל אביב, למייל - telavivtikshuv@gmail.com

                                                                                                                                                                             בברכת קריאה מהנה,

אריאלה קידר

מ"מ מנהלת המחוז

יו"ר וועדת הספריות