Welcome to T2med

מטרת מיזם T2Med (קיצור ל Technion-Technology-Medicine) היא מינוף העמדה המיוחדת של הטכניון בפיתוח טכנולוגיות: הפקולטה לרפואה והפקולטות להנדסה, בתי החולים המסונפים, רופאים-חוקרים והתעשייה הטכנולוגית הרפואית המקיפה אותנו. נשאף ליצור סביבה ידידותית לחדשנות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות. וכן, הכשרת האנשים אשר ינהיגו בעתיד חדשנות ופיתוח טכנולוגיות רפואיות בישראל. הניסיון שהצטבר בתעשיית הטכנולוגיות הרפואיות מלמד כי לשילוב הבין תחומי של רופאים, מהנדסים ומדענים תרומה מהותית. קרא עוד על T2med...

הצטרף עכשיו לקהילת T2med:  

Comments