ให้นักเรียน ป้อนข้อมูล และกดปุ่ม "ส่ง"   จากนั้นตรวจสอบรายชื่อของตัวเองด้านล่าง

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ม.4 สำหรับส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง


ตรวจสอบรายชื่อ

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน ม.4 สำหรับส่ง SMS ถึงผู้ปกครอง ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎