Sygna

Gruppe 1HOA
Gruppe  1IDA Gruppe  1KDAGruppe 1STA
 Gruppe 2BUA

 Gruppe 2IDAGruppe 2KDA

 Gruppe 2STA
Gruppe 3IDA

 Gruppe 3PÅAGruppe 3SFA Gruppe 3STA

Finn her hvordan du legger prøveplanene inn i kalenderen på din PC, Mac, Mobil eller nettbrett?