Ressursside for elevar på idrettsfag ved Sygna VGS

Elevar. Felles for alle på idrettsfag.

Info uavhengig av fag
 • Fronter. Normalt har kvart fag sine fagrom. Her finn du undervisningsnotatar og kan levere oppgåver. (Krev pålogging)
 • Skolearena. Her har du oversikt over fråvere, eventuelle anmerkningar i orden/åtferd og vurderingar i fag. 
  (Krev pålogging)
 • Periodeplanar, prøveplan, skuleruta, timeplan osb. SJekk infoside på sygna.no

Nyttige dokument/lenkjer knytt til idrettsfag
 Årsplanar i idrettsfaga
 Nyttige dokument/lenkjer knytt til andre fag

Elevar. Klassevis info.
1ID
 2ID
 3ID
Fag i 1ID. Avgangsfag og eksamen.
Standpunkt i desse faga kjem på vitnemålet: 
 • Engelsk
 • Naturfag
 • Matte
 • Aktivitetslære 1
 • Breddeidrett/toppidrett
I desse faga får du terminkarakter, men karakteren tel med når standpunkt vert sett i faget: 
 • Norsk
 • Treningslære 1
 • Spansk 1/Spansk 2
 • Kristendom
I desse faga kan du komme opp til eksamen:
 • Engelsk (skriftleg og/eller munnleg)
 • Naturfag (munnleg-praktisk)
 • Matte (skriftleg eller munnleg)
 • Breddeidrett/toppidrett
  (munnleg-praktisk)
Fag i 2ID. Avgangsfag og eksamen.
Standpunkt i desse faga kjem på vitnemålet: 
 • Matte
 • Kristendom
 • Geografi
 • Samfunnsfag
 • Aktivitetslære 2
 • Treningslære 1
 • Treningsleiing 1
 • Breddeidrett/toppidrett
 • Spansk 2
I desse faga får du terminkarakter, men karakteren tel med når standpunkt vert sett i faget:
 • Norsk
 • Idrett og samfunn
 • Historie
 • Spansk 1
I desse faga kan du komme opp til eksamen:
 • Spansk 2 (skriftleg og/eller munnleg)
 • Matte (skriftleg eller munnleg)
 • Kristendom (munnleg)
 • Geografi (munnleg)
 • Samfunnsfag (munnleg)
 • Treningslære 1 (skriftleg)
 • Aktivitetslære 2 (munnleg-praktisk)
 • Breddeidrett/toppidrett 
  (munnleg-praktisk)
Fag i 3ID. Avgangsfag og eksamen.
Standpunkt i desse faga kjem på vitnemålet: 
 • Norsk (hovudmål, sidemål og munnleg)
 • Historie
 • Religion og etikk
 • Spansk 2
 • Aktivitetslære 3
 • Treningslære 2
 • Treningsleiing 2+3
 • Breddeidrett/toppidrett
I desse faga kan du komme opp til eksamen:
 • Norsk (skriftleg og/eller munnleg)
 • Historie (munnleg)
 • Religion og etikk (munnleg)
 • Spansk 2 (skriftleg og/eller munnleg)
 • Treningsleiing 2+3 (munnleg-praktisk)
 • Treningslære 2 (skriftleg)
 • Aktivitetslære 2 (munnleg-praktisk)
 • Breddeidrett/toppidrett 
  (munnleg-praktisk)

Lærarar på idrettsfag.