NGÀY KHAI GIẢNG NIÊN HỌC 2017

posted 20 Nov 2013, 18:13 by Christine Cao   [ updated 16 Jan 2017, 01:15 ]
Thứ Hai 30/01/2017 - Khai giảng niên học 2017 ( lớp 1- lớp 6)
Thứ Tư 01/02/2017 - Khai giảng niên học 2017 Các em Mẫu giáo
Comments